Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios skliautų sienų tapybos plastinė raiška ir ikonografija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios skliautų sienų tapybos plastinė raiška ir ikonografija
Alternative Title:
Plastic expressionand iconography of the mural paintings of the vaults in the church of the Holy Cross in Kaunas
In the Journal:
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; J. Kerle; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art; Tapyba / Painting; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTKauno Šv. Kryžiaus bažnyčios skliautus puošianti sienų tapyba yra žinoma Lietuvos menotyroje, tačiau iki šiol nebuvo aiškiai atributuota ir ištirta kaip savarankiškas objektas. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti šiuos tapybos darbus formos ir turinio aspektais bei nustatyti jų galimą datavimą ir autorystę. Tyrinėjimai atskleidė, jog bažnyčios skliautuose ant apnykusių XVII a. pab. XVIII a. pr. freskų dailininkas iš Tirolio Jonas Kerle 1898 m. nutapė septyniolika akademistinių kompozicijų. Jas vienija ikonografinė programa, kurios pagrindinė ašis - Jėzaus Kristaus slėpiniai. Vienintelis kupolo paveikslas buvo sukurtas XVIII a. II p. bažnyčią valdžiusių karmelitų užsakymu ir yra skirtas jų ordino įkūrėjui pranašui Elijui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčia; Sienų tapyba; Akademizmas; J. Kerle; Karmelitai; Holy Cross Church in Kaunas; Mural painting; Academicism; J. Kerle; Carmelite.

ENThe mural paintings that decorate the vaults in the church of the Holy Cross in Kaunas are already known in Lithuanian art criticism; still they have not been analyzed as individual objects or clearly attributed. This article aims to explore these works of art in aspects of form and content and also to determine their possible date and authorship. Research showed that in 1898 Tyrolean artist Jonas Kerle created seventeen compositions, Kerle's compositions cover the older frescos on the decline that date back to the end of the 17th c. - the beginning of 18th c. They are united by iconographic programme, whose main theme is the Mysteries of Jesus Christ. Only the painting in the main dome representing the Prophet Elijah, founder of the Carmelite order, was created in the second half of the 18th c. by order of the Carmelite friars. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Kauno miestietės Daratos Nabienės votas Kaunakiemiui: Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija / Vaida Kamuntavičienė, Sigitas Lūžys. Kauno istorijos metraštis. 2019, 17, p. 23-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11825
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 30    Downloads: 11
Export: