Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys: disertacija
Alternative Title:
Visual environment is a factor forming aesthetical attitudes of schoolchildren
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
145 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2005 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Visual environment as a schoolchildren aesthetical attitudes forming factor Vilnius, 2005 31 p
Summary / Abstract:

LTEstetinių reiškinių pasaulis susijęs ne tik su specialiomis veiklos sritimis, bet apima ir vizualiai suvokiamą tikrovę. Siekiant įvairių socialinių, kultūrinių bei edukacinių tikslų vizualumas laikomas ypač reikšminga edukacine priemone. Šio disertacinio tyrimo tikslas – atskleisti vizualiosios aplinkos reikšmingumą VI—X klasių mokinių estetinių nuostatų formavimuisi. Aplinkos estetikos konceptų studijos parodė, kad estetinio santykio atsiradimas tarp vizualiosios aplinkos objektų ir suvokėjo priklauso nuo asmens estetinės patirties, intencijos ir pažintinių pastangų, lemiančių vizualiosios aplinkos tapsmą estetines nuostatas formuojančiu veiksniu. Tyrimo naujumą charakterizuoja suformuluota vizualiosios aplinkos samprata, išskirti pagrindiniai mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksniai, estetinių nuostatų įtvirtinimo ir koregavimo būdai bei atskleisti estetinių nuostatų ypatumai. Praktiniu aspektu tyrimas suponuoja galimybę vertinti vizualiąją aplinką, kaip gamtinės ir sukurtosios aplinkos visuminį reiškinį, suvokti jos reikšmę estetinių nuostatų atsiradimui bei jų plėtrai ugdymo procese. Atskleistas mokyklų vizualiosios aplinkos poveikis mokinių vertybinių nuostatų formavimuisi reikalauja naujai įvertinti mokyklų pastatų bei aplinkos būklę. [Iš leidinio]

ENDuring this period of post-modernism many valued became lumped together, and man is looking for spiritual balance. With mass culture flourishing aesthetic education becomes of great importance. Aesthetic perception of the environment gives a meaning and pa peculiar quality to every day life. The ability to think, create, to perceive and select aesthetic criteria for evaluating the environment independently are the qualities, which become ever more necessary in the rapidly changing, competitive 21st age of information. A visual quality is objective and can be measured, and the aesthetic quality is the result of evaluation determined by the socio-cultural basis and personal features. The aim of this thesis is to reveal the importance of the visual environment to the formation of aesthetical attitudes of pupils of the 6th – 10th forms. The sphere of the formation of aesthetic attitudes of schoolchildren is very little investigated. The innovation of the investigation is the fact that the conception of the visual environment as a form of manifestation of the unity of a natural and artificial environment is formulated. This work throws light on the aspects of the problem to consider which new investigations are necessary. From the practical point of view the investigation determines the possibility to evaluate the visual environment as a whole phenomenon of a natural and artificial environment, to perceive its significance to the appearance of aesthetic attitudes and their development in the educational process. The impact of the visual environment of schools on the formation of value-based attitudes of schoolchildren revealed requires the condition of schools and the environment to be evaluated anew.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10301
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 34
Export: