Daiktinės aplinkos estetinė refleksija ugdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktinės aplinkos estetinė refleksija ugdymo procese
Alternative Title:
The Aesthetic Reflection of the Material Environment in the Upbringing Process
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 54-60
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTDaiktinė aplika supa žmogų visą jo gyvenimą kaip kūrybinio proceso sudėtinė dalis. Jos kūrėjai, atsižvelgdami į asmeninius ir visuomeninius žmonių poreikius, sprendžia daiktinės aplinkos formavimo problemas, remiasi mokslo ir technikos pažanga, ekonomikos ir gamybos technologijos sąlygomis. Daiktinei aplinkai keliami šie reikalavimai: socialinis naudingumas, konstrukcijos tobulumas, gamybos technologiškumas, ekonominis efektyvumas, ergonominis ir estetinis meninis tobulumas. Mokinys refleksuoja šį procesą. Ugdymui keliami estetiniai, kūrybiniai kriterijai, padedantys geriau suvokti aplinką ir patį save šiame kontekste. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti estetinės refleksijos sąvoką, apžvelgti jos raiškos būdus ir esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daiktinė aplinka; Refleksija; Ugdymo procesas; Aesthetic reflection; Material enviroment; Process of education.

ENThe article deals with the perception of the aesthetic reflection of material environment as well as its expression in the upbringing process and in various philosophical interactions. The aesthetic reflection is a part of material environment like creation, man’s ego, feelings, intellectuality, and cultural identity. While upbringing the perception of material environment as well as creation, the main aim is the aesthetic reflection, which discuss the essence of art subjects in the upbringing process. The aesthetic reflection has many forms, which are tightly linked, such as: design, artistic upbringing, social life, mode of life cultured, household aesthetic, the historical survey of material environment development, and mass culture. In the process of upbringing, the following aspects of problem solving are pointed out: aesthetic, creative criteria, which help to understand the environment and oneself in this field, perception of the system nature-man-environment, formation and conformation of rationality to irrationality.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8007
Updated:
2018-12-20 22:51:34
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: