Senųjų jaunimo bendravimo tradicijų kaita XX a. pabaigoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų jaunimo bendravimo tradicijų kaita XX a. pabaigoje
Alternative Title:
Youth's alterating old traditions of communication in the late 20th century
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 2, p. 15-18
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjame Lietuvos jaunimo tradicijų kaitą XX a., išsikeldami tikslą atskleisti kokius tradicinės kultūros elementus jaunuomenė išlaikė iki 1990-ųjų ir kaip jie kito pastaraisiais metais. Straipsnyje remiamės 1998-aisiais Pietryčių bei 1999 metais Šiaurės rytų Lietuvoje vykdytų lauko tyrimų medžiaga. Analizuodami tarpukario ir XX a. pabaigos jaunimo bendruomeninių tradicijų kaitą, pastebime, kad pakito pati bendraamžių bendrija. Ji praranda lokalinį charakterį. Tai lėmė ir tradicinių iniciacinių apeigų kaitą. 1988-1990 metais atgaivinta daugelis tradicinių kalendorinių švenčių ir su jomis susijusių bendravimo papročių, tačiau sumažėjus jaunuomenės religingumui, pakito švenčių turinys. Krikščioniškosios tradicijos vis daugiau įgyja etninį pobūdį. Nykstant lokaliniams švenčių savitumams formuojasi bendralietuviškos šventės. Kita vertus pastaraisiais metais sparčiai nykstant sovietmečiu įdiegtoms šventėms sparčiai perimamos iš Vakarų. Kaip ir anksčiau kaimuose ir mažuose miesteliuose pagrindinis jaunuolių sambūrių pretekstas – šokiai, tiesa jaunimo dainavimo tradicijas pakeitė muzikos įrašų klausymas. Kiek kitaip negu sovietmečiu rimtą konkurenciją užsienietiškiems sudaro lietuviškosios muzikos įrašai. Kintančios technologijos kaimiškose vietovėse ypač pakeitė darbo susiėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendravimas; Socializacija; Jaunimas; Communication; Socialization; Young people.

ENThe article provides an analysis of the change of traditions of Lithuanian youth in the 20th c., with emphasis on the issue of revealing the elements of traditional culture that were retained by young people by 1990 and how these elements have changed in recent years. In the article, the material from the 1998 and 1999 field work in South-eastern and North-eastern Lithuania was referred to. The analysis of the change in communal traditions of youth in the late 20th c. shows that the community itself underwent some changes. It lost its local character. The change in traditional initiation rites were also predetermined by this. Lots of traditional calendar festivals and related communication customs were revived in 1988-1990; however, because of the decrease in religiousness among young people the content of the holidays became different. Christian traditions attain their ethnic nature. With the decay of the peculiarities of local festivals, holidays common to all Lithuanians are created. On the other hand, with Soviet festivals experiencing a rapid decline in recent years, a large number of holidays from the West have taken over. In villages and townships the main pretence for the gathering of young people has continued to be dance parties, although the tradition of singing has been replaced by that of listening to recordings. Unlike the Soviet period, recording foreign music has seriously rivaled Lithuanian music. Because of the changing technologies in the countryside, the nature of work gatherings has greatly changed.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7812
Updated:
2018-12-17 11:09:23
Metrics:
Views: 52    Downloads: 12
Export: