Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Alternative Title:
Prussian acts collection at the Rare Book and Manuscript Department of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 248-261
Keywords:
LT
Rankraščiai; Prūsijos oficialieji raštai; Prūsijos valdovai; Mažoji Lietuva; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomas Brandenburgo kurfiurstystės, Prūsijos kunigaikštystės ir Prūsijos karalystės oficialiųjų raštų rinkinys. Rinkinyje daugiau kaip 2640 smulkiųjų XVI–XIX a. spaudinių vokiečių, prancūzų, lotynų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Fondą sudaro ediktai (Edicten), nutarimai (Verordnungen), potvarkiai (Anordnungen), aplinkraščiai (Circulare), reglamentai (Reglement), instrukcijos (Instruction), patentai (Patent), pranešimai (Awertissement), formuliarai (Formular), įsakymai kariuomenei (Ordonnance), susitarimai (Cartel), deklaracijos (Declaration), proklamacijos (Proclamation), amnestijos raštai (General Pardon) ir kt. Tai Brandenburgo kurfiurstystės, Prūsijos kunigaikštystės, Prūsijos karalystės valdovų, Lenkijos karalių, LDK didžiųjų kunigaikščių, Rusijos imperatorių, Varmijos ir Sambijos vyskupo Ignoto ir kitų valstybės institucijų, pvz., Karaliaučiaus karo ir domenų rūmų, Aukštesniosios krašto teisės kolegijos, Karališkojo Prūsijos rūmų teismo, Karališkosios Vyriausybės vidaus reikalų skyriaus, Rytų Prūsijos vyriausybės policijos deputacijos, Lietuvos vyriausybės finansų deputacijos, Karališkosios Rytų Prūsijos vyriausybės prezidiumo, raštai. Dokumentai išleisti Karaliaučiuje, Berlyne, Potsdame, Karlsbade, Prahoje, Vėluvoje, Halėje, Kelne prie Šprė, Halberštate, Frankfurte prie Maino, Alenštaine, Varšuvoje, Breslaujoje ir kt. Oficialieji raštai reglamentavo visos valstybės, jos įstaigų, bažnyčių, mokyklų, amatų, karybos, teisės sritis, nurodė pavaldinių pareigas ir prievoles. Dokumentai neabejotinai yra vienas vertingiausių šaltinių studijuojant XVI–XIX a. Prūsijos istoriją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article deals with the collection of official documents of Brandenburg county, Prussian duchy and Kingdom of Prussia preserved in the Rare Book and Manuscript Department of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. This collection consists of more than 2 640 acts dated from the 16th to 19th c. The collection comprises printings in German, Polish, Latin, French and Lithuanian. The fund consists of edicts, decisions, decrees, circular notes, orders, instructions, patents, announcements, logbooks, military orders, charters, declarations, proclamations, amnesty documentation, etc. It consists of Brandenburg county, Prussian duchy, and Prussian realm rulers’ acts starting with Brandenburg’s marquis-count Georg Friedrich and finishing with Prussian Crown Fridrich Wilhelm III. This collection comprises not only orders of Polish Crowns and Grand Dukes of Lithuania Stephan Báthory, Wladislaw IV, John Casimier, Russian emperors’ Elisavet I and Peter III, but of various Prussian public institutions normative acts, decrees and pronouncements as well. Documents are published in Königsberg, Berlin, Potsdam, Carlsbad, Prague and other locations. All these documents have had utilitarian importance and regulated the entire range of state institutions, domains of religion, education, soldiership, law and order and indicated the place and obligations of subordinates. Thus the collection of these official documents, accumulated and preserved at Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, is one of the most valuable sources revealing to us more details of Prussian history of the 16th-19th centuries.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Lituanikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo / Juozas Marcinkevičius. Knygotyra. 2000, t. 36, p. 184-194.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7582
Updated:
2018-12-17 11:20:43
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: