Filosofija ir tekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofija ir tekstas
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2010.
Pages:
220 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Filosofinės refleksijos raiška teksto medijoje — Filosofija anapus pasakojimo teksto — Refleksija ir patyrimas filosofijoje — Fenomenologinis aprašymas ir religinė patirtis — Fenomenologija kaip „dvasinės pratybos“ (Edmundas Husserlis ir šv. Ignacas Lojolą) — Fenomenologija ir mistinė patirtis (Edmundas Husserlis ir Mokytojas Eckhartas) — Sorenas Kierkegaardas ir teksto autodestrukcija — Sorenas Kierkegaardas: bio-grafija — Tekstas ir tikrovė: Soreno Kierkegaardo „pamokos“ — Dialogas ir teksto ribos — Dialogas ir tekstas: Martino Buberio dialoginis tekstas — Ką Emmanuelis Levinas veikia Husserlio „mokykloje“? — Literatūros sąrašas — Summary.
Keywords:
LT
Filosofija, tekstas, balsas, medija, dialogas.
EN
Philosophy, text, voice, media, dialogue.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2011, Nr. 1, p. 7-13
Summary / Abstract:

LTKnyga sumanyta kaip tyrinėjimas, atsiliepiantis į pastaruoju metu humanitariniuose bei socialiniuose moksluose ryškėjančią naują tendenciją, kurią, parafrazuojant Richardo Rorty kadaise pasiūlytą „linguistic tum“ pavadinimą, galima būtų įvardinti kaip „mediatic tum“. Tai tendencija, pirmiausia susijusi su sparčiu informacinių bei telekomunikacinių technologijų vystymusi, per palyginti trumpą laiką ženkliai įtakojusiu iš esmės visas šiuolaikinio gyvenimo sritis. Medijų tyrinėjimų „patriarchu“ pagrįstai laikomas Marshalas McLuhanas 1964 metais išleistoje knygoje „Understanding Media“ medijas įvardino kaip „žmogaus tęsinius“ (extensions of man). Krenta į akis, kad tyrinėdamas medijas McLuhanas neapsiriboja vien masinės komunikacijos priemonėmis, bet „medijų“ sąvoką traktuoja gerokai plačiau. Medijomis jis vadina ne tik spaudą, radiją ar televiziją, bet ir tokius žmogaus veiklą optimizuojančius artefaktus kaip drabužiai, būstas, pinigai, laikrodis, ratas, dviratis, lėktuvas, ginklai ir pan. Pastaroji aplinkybė skatina „medijas“ traktuoti ne tiek kaip „tarpininkus“, kuriais perteikiamas tam tikras nuo to tarpininko nepriklausomai suformuotas turinys, kiek greičiau kaip „terpes“, kuriose tas turinys tik ir įgyja apibrėžtą pavidalą. Tokia medijų samprata, autoriaus nuomone, galioja ir filosofiniam tekstui. Tad knygoje bandoma išsiaiškinti, kokią įtaką filosofiniam mąstymui daro ta aplinkybė, jog filosofas savąsias mintis perteikia raštu. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955257677
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76136
Updated:
2020-12-09 19:00:52
Metrics:
Views: 27
Export: