Alfredas Schützas ir atviri fenomenologinės sociologijos horizontai : intersubjektyvumo konstitucija ir orientacija Tavęsp

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alfredas Schützas ir atviri fenomenologinės sociologijos horizontai: intersubjektyvumo konstitucija ir orientacija Tavęsp
Alternative Title:
Alfred Schütz and the open horizons of phenomenological sociology: the constitution of the intersubjective structure,and the thou-orientation
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2012, Nr. 2 (31), p. 24-74
Keywords:
LT
Alfredas Schutzas; Fenomenologija Lietuvoje; Konstitucinė natūraliosios nuostatos fenomenologija; Socialinė teorija; Trys relevantiški socialinio veiksmo horizontai – filosofijos, sociologijos ir kultūros.
EN
A constitutive phenomenology of the natural attitude; Alfred Schutz; Phenomenology in Lithuania; Social theory; Three relevant horizons of social action: philosophy, sociology and culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – eksplikuoti fenomenologinės sociologijos ir socialinių mokslų metodologijos tarpusavio ryšius, detalizuoti fenomenologo Alfredo Schutzo įnašą į sociologijos teoriją ir bendrąją socialinių mokslų metodologiją, identifikuoti konstitucinės natūraliosios nuostatos fenomenologijos skiriamuosius bruožus ir teminius analizės lygmenis, o kartu panagrinėti potencialias fenomenologinės sociologijos radimosi Lietuvos socialinių mokslų kultūroje sąlygas ir aplinkybes. Teigiama, kad svarstant šiuos klausimus svarbu atsižvelgti į trinarę analitinę perskyrą tarp filosofijos, sociologijos ir kultūros. Trinarė analitinė perskyra padeda suprasti Schutzo pastangas artikuliuoti gyvenimo-pasaulio tipizacijų, relevantiškumo ir prasmės adekvatumo kriterijus, leidžia griežčiau apibrėžti fenomenologinės socialinės teorijos radimosi, tiksliau, atminimo sąlygas ir principus. [Iš leidinio]

ENAim of this essay is to articulate and explicate the relations between sociological theory and the phenomenological approach. This is done in two parts: the first looks at Schutz’s attempts to articulate a constitutive phenomenology of the natural attitude; the second explicates the methodological postulates formulated by Schutz for the construction of social scientific constructs. It is suggested that the nature of the conventional sociological inquiry in Lithuania must be reconsidered if the subjective view of actor is to be retained as relevant to both philosophical and sociological inquiry. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47968
Updated:
2019-02-07 12:01:01
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: