Medžioklės diskursas baroko kultūroje: fenomenologinis žvilgsnis ir jo dekonstrukcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medžioklės diskursas baroko kultūroje: fenomenologinis žvilgsnis ir jo dekonstrukcija
Alternative Title:
Discourse of hunting in Baroque culture: phenomenological approach and its deconstruction
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2016, t. 27, Nr. 1, p. 70-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Barokas; Medžioklė; J. Ortega y Gassetas; Rūmų dvaro visuomenė; Diskursas; Reprezentacija; Baroque; Ortega y Gasset; Hunting; Court society; Discourse; Representation.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Diskursas; J. Ortega y Gassetas; Medžioklė; Reprezentacija; Rūmų dvaro visuomenė.
EN
Court society; Discourse; Hunting; Ortega y Gasset; Representation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plėtojama ir grindžiama hipotezė, kad medžioklė baroko kultūroje, viena vertus, ima siaurėti iki didikų pramogos, kita vertus, medžioklės poetika išsiplečia iki egzistencinio lygmens ir ja nusakoma žmogaus būtis. Taigi medžioklės diskursas skyla į daugelį skirtingų išraiškų, nebetenka įprastinių, tradicinių etinių bei ekologinių principų. Tyrime pasitelkiami trys konkretūs baroko menininkų kūriniai, kurie interpretuojami remiantis fenomenologinės medžioklės percepcija, kurią išplėtojo ispanų filosofas J. Ortega y Gassetas (José Ortega y Gasset), kartu pabrėžiant, kad fenomenologinės apibrėžtys baroko medžioklės neišsemia, reikalingas postmodernus dekonstrukcinis žvilgsnis. [Iš leidinio]

ENThe main hypothesis of this paper states a dual perception of the hunting phenomena in Baroque culture. On the one hand, this action was a specific activity of the noble people during their leisure time. On the other hand, poetics of hunting spread into the existential level and became the main allegory in order to express the way of being. This research is based on three artistic manisfestations (the poem “Silviludia” by the Lihuanian poet M. K. Sarbievijus, the Dutch baroque painting by Rembrandt and the sculptural composition of the Zapyškis Church in Lithuania). The main theoretical basis is the phenomenological approach, especially the “Meditations of Hunting” written by José Ortega y Gasset. Nevertheless, these tools are revealed as not sufficient to the Baroque material. Postmodern deconstructive approaches are needed. The hunting discourse in the Baroque culture does not obey to the Great narrative and splits into multiple variations of representation: as the allegory of the society of court, as the way of ironical thinking and desacralisation. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63328
Updated:
2018-12-17 14:08:52
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: