Mokymo ir ugdymo jungtis kolegijos estetinėje patirtyje : filosofinė įžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo ir ugdymo jungtis kolegijos estetinėje patirtyje: filosofinė įžvalga
Alternative Title:
Link of training and education in the college’s aesthetic experience: philosophical vision
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2012, Nr. 3(1), p. 326-333
Keywords:
LT
Galerija estetiniame ugdyme; Mokymas; Nedirektyvus mokymas; Studijų estetinė patirtis.
EN
Gallery aesthetic education; Non directive training; Non-directive training; Study aesthetic experience; The gallery aesthetic education; Training.
Summary / Abstract:

LTKalbėjimo tikslas – atskleisti nematomą estetinę jungtį tarp mokymosi patirties ir dabartinės studijų patirties kolegijoje. Nesujungti dalykai kol kas yra atviras iššūkis kolegijai. Jungtis šioje srityje įmanoma keliais skirtingais būdais. Viena iš tokių jungčių – estetinės kolegijos patirties atvėrimas. Šiame kalbėjime kaip tik ir detalizuojama kolegijos galerija su savo estetiniais ritualais, estetinėmis tradicijomis. Studijas ir mokymą sujungia estetinis pažinimas ir estetinis suvokimas. Pažinimas ir suvokimas yra aplinkinio pasaulio ir savęs jungtis. [Iš leidinio]

ENPurpose of the speech is to reveal hidden connections between learning experience and the current experience of studying at college. So far, not connected things are an open challenge to the College. The link in this area is possible in several different ways. One of such links is the opening of the aesthetic experience of the college. This conversation describes in detail. The College Gallery with its aesthetic rituals, aesthetic traditions. Studies and training are linked by an aesthetic cognition and an aesthetic perception. Such cognition and perception make the link between the surrounding world and the serf of a human being. The gallery as a part of the college combines a number of important things. A participant, who participates in the opening of an exhibition, is involved into the interaction with the author and his works. The Author's works teach to see the world as a whole aesthetic contact. You can compare and compare your visual experience with an artistic experience. Comparing and contrasting you learn to analyze and interpret. The Gallery's feature becomes a broad educational function. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Filosofija ir tekstas / Tomas Sodeika. Kaunas : Technologija, 2010. 220 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40581
Updated:
2018-06-26 13:52:10
Metrics:
Views: 7
Export: