Knygos priklausomybės ženklų tyrinėjimų Lietuvoje apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos priklausomybės ženklų tyrinėjimų Lietuvoje apžvalga
Alternative Title:
Review of research of book ownership marks in Lithuania
In the Journal:
Bibliografija. 2003, 2002, p. 54-60
Keywords:
LT
Bibliotekos; Ekslibrisai; Knygos kultūra; Knygos nuosavybės ženklai; Knygos priklausomybės ženklai; Kolekcijos; Senosios knygos; Tyrimai.
EN
Book culture; Book ownership marks; Collections; Ex libris; Ex-libris; Library; Old books; Studies.
Summary / Abstract:

LTKnygos priklausomybės ženklai (proveniencijos) liudija knygos priklausomybę vienam ar kitam asmeniui ar institucijai, knygų kelią iš vieno savininko kitam. Knygos ženklų negalima tyrinėti atsietai nuo knygos istorijos, tam tikro laikmečio kultūros, meno stilių ir jų raidos, ryšio tarp žmonių likimų bei institucijų ir daugelio kitų reiškinių įtakos. Knygos priklausomybės ženklų buvimo svarbą įrodo jų naikinimo pėdsakai. Pastaraisiais metais Lietuvos mokslinėje spaudoje pasirodo vis daugiau publikacijų apie senąsias knygas ir jų rinkinius, tarp jų ir knygos ženklus aptariančių knygotyrinių bei istorinių darbų. Straipsnyje apžvelgiamos žurnaluose "Knygotyra", "Tarp knygų", teminiuose mokslo darbų rinkiniuose bei kituose leidiniuose skelbtos publikacijos apie knygos priklausomybės ženklus. Tarp pirmųjų reikšmingų darbų paminėta Pauliaus Galaunės monografija "Ex-librisas Lietuvoje (XVI-XX šimtmečiai)" (1926 m.), A. Ružancovo, V. Cimkausko, A. Merekelio, N. Feigelmano, E. Laucevičiaus darbai. Reikšmingiausias kūrinys nagrinėjama tema yra Vinco Kisarausko monografija "Lietuvos knygos ženklai" (1989 m.). Iš vyresniosios kartos tyrinėtojų išskirtas L. Vladimirovas. Straipsnyje apžvelgti ir šiuolaikinių tyrinėtojų D. Kauno, N. Lietuvninkaitės, A. Braziūnienės, S. Spiečiūtės, A. Pacevičiaus ir kt. darbai. Monumentalių knygos ženklų tyrinėjimų nedaug. Specialistai su šia tema dažniausiai susiduria aprašydami asmenines ar organizacijų bibliotekas. Lietuvos knygos ir bibliotekų istorijos tyrinėtojų darbuose vis daugiau vietos skiriama senųjų bibliotekų ir rinkinių rekonstrukcijoms.

ENThe number of publications on rare books and their collections in science journals has increased during recent years, but studies representing research on marks of ownership are expected in the future. Ownership marks were used to indicate institution the book was owned by, changes in the book owners, and followed an established tradition of order and writing. Frequent destruction of these signs witnesses their significance.As regards to the Lithuanian research in this field,Vilnius University Library's greatest merit, achievements and experience must be admitted. With the closing of monastery and seminary libraries, nationalization of estates and their libraries, and dispersal of their funds, research of these books became problematic, as they were spread among different Lithuanian libraries. Thus, inclusion of ownership marks into the old book records would help to solve this problem. Though just a few exhaustive studies on the subject can be found, research on the marks of ownership gained certain attention in the works of Lithuanian researchers of old books, such as Nojus Feigelmanas, Vincas Kisarauskas. Alma Braziūnienė. Domas Kaunas, Gražina Narbutaitė. Arvydas Pacevičius, Nijolė Lietuvninkaitė and others. Research works on the history of Lithuanian books and libraries pay more and more attention to the reconstruction of old libraries and collections. Hopefully, collections that have not survived in the catalogues will be reconstructed using the marks of ownership in the future. [From the publication]

ISSN:
1392-1991
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13842
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 64
Export: