4-6 metų vaikų muzikinis ugdymas: vertybinių nuostatų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
4-6 metų vaikų muzikinis ugdymas: vertybinių nuostatų kaita
Alternative Title:
Music education of 4-6 year old children: change in value-based attitudes
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaita; Muzikinis ugdymas; Vaikai; Vertybinės nuostatos
EN
Change; Children; Music education; Value-based attitudes
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybinių nuostatų kaitos problema. Vaikų muzikinis ugdymas, į jį įtraukiant etninę muziką, skatina jų vertybinių nuostatų dėl etninės muzikos, muzikinės veiklos, tradicinių, kūrybinių žaidimų, žaidimų su taisyklėmis ir mėgstamiausios muzikinės veiklos rūšies kaitą. Straipsnyje remiamasi mokslinių šaltinių ir švietimo dokumentų analize, atskleidžiant muzikinio ugdymo svarbą ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybinių nuostatų kaitai. Aptariamos vertybinės nuostatos, jų susidarymo ir kitimo sąlygos. Apibendrinami atlikto empirinio tyrimo rezultatai, rodantys vaikų estetinių, dorinių, pažintinių ir komunikacinių nuostatų kaitą. Empirinis tyrimas atliktas Vilniaus vaikų lopšelyje-darželyje su 4-6 metų vaikais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problem of change in value-based attitudes of preschool children. Music education of children, enriched with ethnic music, promotes shift in their value-based attitudes towards ethnic music, musical activities, traditional and creative games, rule-based games and their most favourable kind of musical activities. On the basis of scientific resources and educational documents, the article reveals importance of music education to change of value-based attitudes of pre-school education. The value-based attitudes themselves as well as conditions for their formation and change are also discussed. The results of the conducted empiric research are generalised, which evidence shift of esthetical, moral, cognitive and communication attitudes of children. The empiric research was conducted with 4-6 year old children in one of nurseries-kindergartens of Vilnius. [From the publication]

ISSN:
2538-7057
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81709
Updated:
2020-04-18 07:38:03
Metrics:
Views: 1