Paveikslas tekste : XVII a. pirmosios pusės LDK pamokslininkai apie paveikslų paskirtį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paveikslas tekste: XVII a. pirmosios pusės LDK pamokslininkai apie paveikslų paskirtį
Alternative Title:
Picture within text: Grand Duchy of Lithuania preachers about the purpose of pictures in the first half of the XVII c
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 31, p. 95-101. Istorinė tikrovė ir iliuzija : Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai
Keywords:
LT
XVII a. pamokslas; retorika; pasakojimas; vizualizavimas; paveikslų paskirtis; dailės supratimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos laidotuvių kalbos, sakytos įvairiose LDK bažnyčiose XVII a. pirmojoje pusėje. Atkreipiamas dėmesys į pamoksluose įterptus topinius pasakojimus, ištraukas iš Plinijaus Vyresniojo "Gamtos istorijos" ir kitų šaltinių, taip pat dailės kūrinių aprašymus ir idėjų vizualizavimo būdus. Analizuojami įvairūs topinių pasakojimų pritaikymo naujuose tekstuose pavyzdžiai, apibendrinamos juose perteiktos idėjos apie dailę ir jos paskirtį. Proginės kalbos - vienas populiariausių XVII a. literatūros žanrų, perteikiančių įvairių gamtos ir kultūros reiškinių supratimą, istorinius mąstymo ir elgesio modelius ir turėjusių ryškų socializuojantį poveikį. Siame straipsnyje dar kartą tyrinėjamos proginĖs kalbos, siekiant išsiaiškinti meno supratimo problemas XVII a. pirmojoje pusėje Lietuvoje. Norima įvertinti pamokslų pasakojimo reikšmę XVII a. LDK dailės sampratai pažinti, parodyti įvairiuose tekstuose besikartojančias ir perpasakojamas topines istorijas, kuriomis, neatsižvelgiant į pasakotojo intencijas, išsakomos dailės paskirties idėjos. Šio žanro literatūros kūriniai padeda pažinti XVII a. pirmosios pusės pamokslų sakytojus ir klausytojus, kartu ir LDK paveikslų žiūrovus, vėliau juos galima atpažinti pačiuose dailės kūriniuose, skirtuose stebėtojui ir siekiančiuose poveikio jam.

ENResearch into the reception of visual art and artistic creativity aids in better understanding the reality of artistic life during various periods of its development. The understanding of art in Lithuania in the first half of the XVII c. is one of the little known historical details, which is very scarcely referred to by direct written sources. This paper analyses funeral orations of various authors that were performed in the churches of the Grand Duchy of Lithuania by Jakub Olszewski, Jan Kazimierz Wojsznarowicz, Augustyn Witun'ski, Marek Korona, Marcin Widziewicz, Jan Aland, etc. in the first half of the XVII c. Attention is paid to the narrative of the funeral orations, which is characteristic of the rhetorical argumentation. Also discussed are short-story sermon digressions, topoi from Pliny the Elder 'The Story of Nature' and other sources. Analysis of the topoi recitation and adaptation of new texts could help reveal the ideas about art and its purpose within the context of narrated events. The place of pictures within individual devotion, public and private life became clear in the first half of the XVII c. celebratory orations. They illustrated the purpose of art by the historical examples of Egyptian, Greek and Roman cultures. Primarily, funeral sermons revealed the memorial and didactical purpose of art, which through thematic relationships related with the memorial dedication to the deceased literary genre. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15256
Updated:
2018-12-17 11:11:40
Metrics:
Views: 49    Downloads: 7
Export: