Giulio Caccini "Le nuove musiche" pratarmė: šaltinis ir jo komentarai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giulio Caccini "Le nuove musiche" pratarmė: šaltinis ir jo komentarai
Alternative Title:
Preface to the selection of Giulio Caccini’s "Le nuove musiche": the source and its commentaries
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2013, 14, p. 160-172
Keywords:
LT
Giulio Caccini; Barokas / Baroque.
Summary / Abstract:

LTPublikacija skirta Giulio Caccini (1551-1618) arijų ir madrigalų rinkinio „Le nuove musiche“ (1601-1602) pratarmei aptarti. Tai pirmas šaltinio vertimas į lietuvių kalbą, pateikiamas su išsamiais komentarais. Komentarų dėmesio centre – baroko vokalinės muzikos ornamentai ir jų atspindys Caccini ir jo amžininkų traktatuose. Pasitelkiant komparatyvines prieigas atskleidžiami pagrindiniai ornamentų naudojimo tradicijų ir skirtumų ypatumai. Detali šaltinio analizė patvirtina jo svarbą muzikos istorijos, vokalo tradicijos ir ornamentikos raidai. Šio straipsnio tikslas – įvairiais rakursais pažvelgti į šaltinį ir padėti šių dienų vokalistams praktikoje teisingai interpretuoti baroko vokalinės muzikos ornamentus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Barokas; Vokalinė muzika; Giulio Caccini; „Le nuove musiche“; Ornamentai; Baroque; Vocal music; Giulio Caccini; Le nuove musiche; Ornaments.

ENThe present publication deals with the preface to the selection of Giulio Caccini’s (1551–1618) arias and madrigals. It is the first translation of the source into the Lithuanian language, presented with comprehensive commentaries. The commentaries mostly revolve around the ornaments encountered in the music of Baroque and their reflections in the treatises by Caccini and his contemporaries. Through the usage of comparative approach differences between various traditions of ornamentation are revealed. A detailed analysis of the source confirms its importance in the development of vocal traditions, ornamentation and the history of music. The main goal of this article is to explore the source from different points of view and to aid singers of our day in the correct performance of ornaments in the vocal music of Baroque. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Muzikos atlikimas : Istorija. Teorijos. Stiliai. Interpretacijos / Donatas Katkus. Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, 2006. 467 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52369
Updated:
2018-12-17 13:38:52
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: