Konstitucionalizmo idėjos įgyvendinimas: nuo uruinimginos teisingumo atkūrimo įsakų iki pirmosios bangos konstitucijų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucionalizmo idėjos įgyvendinimas: nuo uruinimginos teisingumo atkūrimo įsakų iki pirmosios bangos konstitucijų
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucinė justicija; Konstitucionalizmo istorija; Teisės istorija.
EN
Constitutional justice; History of law; The Constitution; The history of constitutionalism.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas yra konstitucionalizmo idėjų rezultatai, pasiekti nuo seniausių žinomų teisinių tekstų surašymo XXIV-XX a. pr. Kr. iki vadinamųjų pirmosios bangos konstitucijų priėmimo XVIII a. antrojoje pusėje. Vadinamoji pirmoji konstitucijų banga, kuriai priklauso 1791 m. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija, taip pat yra mūsų konstitucingumo raidos tęsinys, vienas iš etapų, o ne pati pradžia. Galiojanti Lietuvos Respublikos konstitucija susieta ne tik su tarpukario konstitucijomis, 1791 m. konstitucija ir Lietuvos Statutais, kurie minimi aktualios Konstitucijos preambulėje, bet ir, pavyzdžiui, su bendravalstybinėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijomis, išleistomis 1387-1568 m. Mesopotamijos ir Romos teisės istorijos paminklų analizė parodo, kad Senovės Pasaulyje buvo daug reikšmingo konstitucionalizmo bruožų, įskaitant konstituciją ir konstitucinę justiciją. Todėl kontitucionalizmo istorijos tyrimai chronologiškai turi aprėpti laikus nuo pat pirmųjų žinomų teisės tekstų surašymo iki mūsų dienų, o mokslo literatūroje pasiūlytas konstitucionalizmo istorijos skirstymas į „priešistorę“ ir „istoriją“ yra nepagrįstas. Senovės konstitucija – pirmiausia teisingumo išraiška ir matas bei vertybių hierarchija. Konstitucionalizmo istorija turi vidinę logiką, tai tam tikriems dėsniams pavaldus nenutrūkstamas kokybinis ir kiekybinis konstitucionalizmo augimas, todėl senovės konstitucijos ir kitos konstitucingumo išraiškos turi sąsają su aktualiomis konstitucijomis, konstitucine justicija ir kt.

ISBN:
9786094596483
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64810
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 100
Export: