Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybos žinių taikymas Lietuvos ūkininkų ūkiuose
Alternative Title:
Practice of applying management methods by Lithuanian farmers
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2014, t. 21, Nr. 1, p. 37-47
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Evoliucinis požiūris; Finansinės apskaitos duomenų analizė ir planavimas; Operatyvinis ir taktinis planavimas; Strateginis planavimas ir vadyba; Vadybos žinios; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; And planning; Basic financial analysis; Evolutionary approach; Financial analysis and planning; Management knowledge; Planning and management; Strategic; Strategic planning and management; Tactical and operational planning.
Summary / Abstract:

LTDinamiška žemės ūkio aplinka ir dėl klimato kaitos bei rinkų nestabilumo kylantys nauji iššūkiai reikalauja iš ūkininkų žinių ir gebėjimų lanksčiai taikyti vadybos metodus ūkių veiklos tobulinimui. Straipsnyje pristatomas tyrimas, skirtas įvertinti vadybos žinių taikymo lygį Lietuvos ūkininkų ūkiuose bei parodyti taikomų vadybos metodų skirtumus atsižvelgiant į ūkyje vykdomos veiklos pobūdį: ar ūkis vykdo tik pirminę žemės ūkio gamybą ir tiekia žaliavą perdirbamajai pramonei, ar prisitaikant prie naujai teikiamų rinkos galimybių imasi žaliavos perdirbimo, parduoda produkciją vartotojams, teikia paslaugas ir kitaip įvairina ūkio veiklą. Tyrimas buvo atliktas remiantis evoliuciniu požiūriu į vadybos žinių taikymo raidą taikant sisteminės analizės ir anketavimo metodus. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad vadybos žinių įsisavinimas vyksta evoliuciniu būdu, pradedant nuo paprastesnių ir palaipsniui pereinant prie vis sudėtingesnių metodų. [Iš leidinio]

ENDynamic agricultural environment and new challenges due to climate change and lack of stability in the markets require farmers to increase their knowledge and flexibility in applying management methods. This paper presents research results on the assessment of management methods applied by Lithuanian farmers with the aim to demonstrate the differences in practices of applying management methods depending on the type of the farm: comparing practices in the farms that produce only primary agricultural production and supply raw materials to the processing industry and in the farms that are willing to exploit new market opportunities and perform primary processing, sell production to the customers, offer other services and use various ways to diversify economic activities in the farm. The research was based on the evolutionary approach for the practices of applying management methods by using systemic analysis and questionnaire methods. The survey results indicate that Lithuanian farmers are acquiring management knowledge from the simplest to the more sophisticated management methods and support the evolutionary approach to learning and teaching processes. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Ūkio diversifikavimo sprendimo priėmimas: Lietuvos atvejis / Jurgita Zaleckienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2016, T. 38, Nr. 2, p. 168-177.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58177
Updated:
2018-12-17 13:52:10
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: