Lietuvos kredito unijų veiklos dėsningumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kredito unijų veiklos dėsningumai
Alternative Title:
Patterns of thr Lithuanian credit union performance
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 2, p. 223-234
Keywords:
LT
Kredito unijos; Sankaupų analizė; Veiklos efektyvumas.
EN
Cluster analysis; Credit unions; Performance efficiency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos centrinei kredito unijai priklausančių kredito unijų veiklos dėsningumai taikant daugiamatės statistinės analizės modelius. Sudaryta kredito unijų veiklą apibūdinančių rodiklių sistema, kuri pritaikyta vertinant kredito unijų heterogeniškumą ir jo dinamiką. Darbe naudota persidengiančių sankaupų analizė. Tyrimas atliktas naudojant 2008–2012 m. kredito unijų metinius duomenis. Tai leido palyginti kredito unijų veiklos rezultatų pokyčius esant nestabiliai rinkos situacijai, kurią paveikė pasaulinė finansinė krizė. Persidengiančių sankaupų analizė leido sugrupuoti Lietuvos kredito unijas į tris sankaupas, atitinkančias skirtingus veiklos efektyvumo lygius. Dėl pasaulinės finansinės krizės prasidėjęs ekonominis nuosmukis paveikė minėtus dėsningumus: padidėjo neefektyviai veikiančių kredito unijų dalis bei pasikeitė sankaupų struktūra. Pastebėta, kad Lietuvos kredito unijoms suteiktas finansinis indeksas (reitingas) ne visuomet atitiko sankaupų metodu nustatytus veiklos dėsningumus. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the patterns of the performance of Lithuanian credit unions united under the Lithuanian Central Credit Union. A system of indicators describing the performance of the credit unions has been established in order to tackle the heterogeneity among the credit unions and asses its dynamics. The overlapping clustering was employed for the research. The research is based on data covering years 2008–2012. Such a framework enabled us to compare the performance of the credit unions amidst the economic turbulences fuelled by the global financial crisis. The overlapping clustering yielded the three groups of the credit unions comprising the unions featuring different levels of the performance efficiency. The results did indicate that the economic crisis altered the structure of these groups. Indeed, it was found out that the financial index (rating) assigned to the credit unions does not necessarily reflect the result obtained by tie multivariate statistical methodology. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.019
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58913
Updated:
2020-01-31 14:37:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: