Teisė ir muitinės veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė ir muitinės veikla
Alternative Title:
Law and Customs Activities
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
195 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muitų teisė; Customs law.
Keywords:
LT
Muitai. Muitinės / Customs.
Summary / Abstract:

LTLietuvos muitinė šiandien įgyvendina Bendrijos poltiką daugelyje sričių, susijusių su tarptautine prekyba, atlieka svarbų vaidmenį dalyvaudama prekybos palengvinimo procese, gindama Bendrijos ir jos piliečių interesus, kovodama su apgavystėmis, terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Leidinyje ,,Teisė ir muitinės veikla” pateikiama informacija atspindi Lietuvos Respublikos muitinės veiklos pokyčius prieš narystę ES ir Lietuvai tapus ES nare. Šioje knygoje skaitytojas galės susipažinti su muitinės teisinės bazės pokyčiais atsižvelgiant į ES rekomendacijas, naujų informacinių technologijų diegimu, šalies vidaus rinkos pokyčiais ir visuomenės apsauga, kova su draudžiamų arba ribojamų prekių gabenimu, muitų teisės aktų pažeidimais, muitinės įstaigų sistema ir funkcijomis, muitinės ir verslo santykiu, Europos Bendrijos muitinės kodekso nuostatomis, jo tobulinimo kryptimis. Išskirti ir aprašyti Europos Sąjungos muitų teisės išoriniai aspektai. Lietuvai tapus ES nare pasikeitimai susiję ne tik su muitų teisės nuostatų taikymu, bet ir su bendrąja užsienio politika bei įvairiais reikalavimais, kuriems įgyvendinti ir reikalinga muitinės (muitų) teisė, kaip naujai besiformuojanti kompleksinė teisės mokslo šaka. Tikiuosi, kad ši knyga bus naudinga ne tik būsimiesiems muitinės pareigūnams, bet ir visiems, besidomintiems muitinės veikla, padėsianti apibrėžti muitinės teisės sritį bei suvokti teisinio reglamentavimo ir muitinio reguliavimo aspektus, siejamus su viešojo arba privataus subjekto veiksmais. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian customs office is currently implementing Community policies in many areas related to international trade and has an important role in the trade facilitation process by protecting the interests of the Community and its citizens, as well as fighting against frauds, terrorism and organised crime. The information provided in Law and Customs Activities reflects changes in the customs activities of the Republic of Lithuania before and after Lithuania’s accession to the EU. This book introduces the reader to changes in the legal base of the customs in response to the EU recommendations, the introduction of new information technologies, domestic market transformations, as well as public security, the fight against the transportation of forbidden or restricted goods, violations of customs regulations, the system of customs institutions and their functions, the relations between the customs and the business, the provisions of the European Community’s customs code and its development. The external dimension of the European Union’s customs law are distinguished and described. The changes that took place after Lithuania’s accession to the EU are related not only to the application of the provisions of the customs law but also to the common foreign policies and various requirements which the customs law, as a newly emerging complex branch of the science of law, is supposed to implement. Hopefully, this book will be useful not only to the future customs officials but also to all those who are interested in customs activities. It contributes to the definition of the scope of the customs law and the understanding of the legal regulation and customs control in relation to the acts of public or private subjects.

ISBN:
9955190388
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6553
Updated:
2014-05-23 14:18:54
Metrics:
Views: 75
Export: