Muitinės procedūros

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muitinės procedūros
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008
Pages:
254 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
ES; Muitas; Muitinės kodeksas; Muitinės procedūros; Tranzitas
EN
Customs code; Customs procedures; Duty; EU; Procedures of customs; Transit
Summary / Abstract:

LTMuitinė atlieka itin svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos reguliavimo ir kontrolės veikloje, kuomet taikomos įvairios muitinės procedūros ir kiti muitinės sankcionuoti veiksmai į atitinkamą muitų teritoriją įvežamoms bei iš jos išvežamoms prekėms. Vadovėlyje aprašyta viena iš svarbiausių muitinės teisės sričių - muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo tvarka, pristatyti svarbiausi šios srities dalykus reglamentuojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos muitinės teisės aktai, paaiškinti teisiniai, ekonominiai ir mokestiniai muitinės procedūrų taikymo ypatumai, pateikta nemažai praktinių pavyzdžių, atskleistos nagrinėjamų muitų teisės aktų sąsajos su Europos Sąjungos vykdoma muitų politika. Vadovėlyje taip pat aptartos muitinės procedūrų tobulinimo, supaprastinimo bei kompiuterizavimo tendencijos ir iniciatyvos. Plečiantis Lietuvos tarptautinei prekybai, didėja specialistų, išmanančių šią muitų teisės sritį, poreikis. Todėl vadovėlis skirtas ne tik tarptautinę ekonomiką, prekybą, muitų teisę ir kitus su šiomis sritimis susijusius dalykus studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams, bet ir teisininkams, muitinės pareigūnams, muitinės tarpininkų atstovams, verslininkams ir kitiems, besidomintiems tarptautiniu verslu ir muitinės veikla. Šis leidinys gali būti naudojamas ir kaip žinynas, kuriame aprašytos svarbiausios muitų teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios prekių įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją ir išvežimo iš jos bei muitinės formalumų atlikimo tvarką.

ENCustoms perform a significant role in international trade regulation and control, when various customs procedures are applied and other actions authorised by the customs are performed when goods are imported into a respective customs territory or exported from it. The textbook describes one of the key fields of customs law – the procedure of implementation of customs procedures and other actions authorised by the customs. It also presents key customs legal acts of the European Union and Lithuania, which regulate this field; clarifies legal, economic and taxing peculiarities of the application of customs procedures; presents a great deal of examples, and reveals the relations of the analysed customs legal acts with the customs policy implemented by the European Union. The textbook also discusses tendencies and initiatives in the field of improvement, simplification and computerisation of customs procedures. With Lithuania’s international trade expanding, the need for specialists well acquainted with this field of customs law is increasing. Therefore, the book is intended not only for high school students studying international economy, trade, customs law and other related subjects, but also for lawyers, customs officers, customs mediators’ representatives, businessmen and other persons interested in international law and customs activities. This publication can be used as a manual describing the key provisions of customs legal acts regulating the import of goods into the customs territory of the Community and the export of goods from it and the procedure of customs formalities.

ISBN:
9789955190912
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14243
Updated:
2014-05-23 14:26:14
Metrics:
Views: 40