Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Lietuvos respublikoje įvežimo ir išvežimo kontrolė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Lietuvos respublikoje įvežimo ir išvežimo kontrolė
Alternative Title:
Endangered species of wild fauna and flora in the Republic of Lithuania of entry and exit control
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2014, Nr. 6 (2) p. 440-464
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Nykstanti flora ir fauna; CITES konvencija; Muitinė; Tarptautinė prekyba; Pažeidimai
EN
International trade; Customs control; Regulation; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Summary / Abstract:

LTViena iš sudedamųjų tarptautinės prekybos nykstančiomis faunos ir floros rūšimis kontrolės dalių yra Europos Bendrijos sienų apsauga. Įgyvendinant CITES konvencijos bei atitinkamus Europos Bendrijos reglamentų ir direktyvų nuostatus, susijusius su nykstančių laukinių gyvūnų ir augalų tarptautine prekyba, Lietuvos Respublikos muitinė tapo viena iš pagrindinių tokios prekybos kontrolę atliekančių institucijų. Siekiant pasauliniu mastu teisinėmis priemonėmis riboti nykstančių rūšių laukinių gyvūnų ir augalų, jų dalių ir gaminių iš jų prekybą, įvežimą ir išvežimą, straipsnyje analizuojama muitinės veikla įgyvendinant CITES konvencijos nuostatas. Muitinė, vykdydama nykstančių gyvūnų ir augalų apsaugą, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų draudimų ir apribojimų bei specialiųjų reikalavimų. Apsaugos efektyvumas priklauso nuo priežiūrą vykdančių institucijų ir muitinės bendradarbiavimo. Tarptautinės prekybos reguliavimo metodai daugiausia susiję su tam tikrais papildomais arba specifiniais reikalavimais. Pavyzdžiui, licencijos ar leidimo, sertifikato ar atitikties deklaracijos pateikimu, tam tikrų sąlygų laikymosi įrodymų pateikimu ir panašiai. Straipsnyje analizuojamos muitinei kylančios konvencijos įgyvendinimo problemos. [Iš leidinio]

ENOne of the components to control the international trade with endangered species of fauna and flora is the European Community border security. Because the trade of wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate it requires international cooperation to safeguard certain species from overexploitation. The CITES was conceived in the spirit of such cooperation. All import, export, re-export and introduction from the sea of species covered by the Convention has to be authorized through a licensing system. Each Party to the Convention must designate one or more Management Authorities in charge of administering that licensing system and one or more Scientific Authorities to advise them on the effects of trade on the status of the species. Implementing the CITES, the relevant European Community regulations and directives related to endangered wild animals and plants in international trade of the Republic of Lithuania, customs has become one of the main institutions to control the trade. For the global legal means to restrict the endangered species of wild animals and plants, their parts and products of their trade, import and export, the article examines the implementation of the customs activity of the CITES convention. Customs, while implementing endangered animal and plant protection, controls how to keep determined prohibitions, restrictions and special requirements. Efficiency of security depends on the cooperation of surveillance authorities and customs. International trade regulation methods are mainly associated with certain additional or specific requirements, e.g., a license, permit, certificate, conformity declaration and the like. This article analyzes the problems occurring at customs by implementing the CITES convention. [From the publication]

ISSN:
2029-2236, 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57160
Updated:
2018-12-17 13:51:30
Metrics:
Views: 3