Gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos tendencijos Lietuvos kaimo gyvenvietėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos tendencijos Lietuvos kaimo gyvenvietėse
Alternative Title:
Tendencies of residents service institutions network alternation in Lithuanian rural settlements
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2016, Nr. 5, p. 80-94. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas
Keywords:
LT
Gyventojų aptarnavimo įstaigos; Kaimo geografija; Kaimo gyvenvietės; Kaimo infrastruktūra; Kaimo raida; Regioninė geografija.
EN
Regional geography; Residents service institutions; Residents' service institutions; Rural development; Rural geography; Rural infrastructure; Rural settlements.
Summary / Abstract:

LTSiame straipsnyje analizuojamos gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos tendencijos Lietuvos kaimo gyvenvietėse nuo sovietmečio iki šių dienų, akcentuojant XXI a. laikotarpį. Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos kaimo gyvenvietėse esančių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos įstaigų, taip pat prekybos, maitinimo, pašto ir bankinių paslaugų įmonių tinklo kaitos tendencijas, šiai kaitai įtaką darančius veiksnius bei teritorinius dėsningumus. Straipsnyje pristatomo tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos kaimo gyvenvietėse mažėja visų tipų gyventojų aptarnavimo įstaigų, išskyrus parduotuves (kurių skaičius išlieka gana stabilus ir ryškėja parduotuvių koncentracija stambesnėse gyvenvietėse). Taip pat nustatyta, kad analizuojamu periodu labiausiai sumažėjo maitinimo įstaigų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bankinių paslaugų skyrių. Išryškinta, kad gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo regioninę sklaidą mezolygmeniu lemia istoriškai susiklosčiusi teritorinė gyvenviečių sistema ir regioniniai demografiniai ypatumai, o mikrolygmeniu gyventojų aptarnavimo įstaigų buvimas konkrečioje gyvenvietėje priklauso nuo jos dydžio, administracinės funkcijos buvimo (dažnai lemiančios ir institucinį „paveldą“) bei padėties miestų sistemos atžvilgiu. Konstatuojama, kad, mažėjant gyventojų skaičiui kaime, ateityje neišvengiamai turėtų vykti savivaldybių ir valstybės valdomų įstaigų (kultūros centrų, bibliotekų, švietimo įstaigų ir kt.) tinklo pertvarka, sujungiant šias įstaigas į daugiafunkcius centrus. [Iš leidinio]

ENThis article puts emphasis on the tendencies of residents service institutions’ network alternation in Lithuanian rural settlements since the soviet time till today, especially underlying the years of XXI century. The purpose of the article is to point out the tendencies of education, culture, medical institutions, also, market, catering, post and banking services network’s changes in Lithuanian rural settlements. Also, to point out the factors that are influencing these changes; to underline the territorial patterns of the changes. The research results reviled that the regional spread of residents’ service institutions network in the mezzo scale is influenced by the historically formed territorial settlement system and regional demographic peculiarities. Whereas, in the micro scale the existence of residents’ service institutions in particular settlement depends on its size, tenable administration functions (it usually determines institutional “heritage” as well) and position in the cities system network. Due to the general economic and demographic tendencies and factors that influence regional differences, there might be stressed such patterns of residents service institutions’ network development: There is a decrease of all types of residents’ service institutions (except shops) in Lithuanian rural settlements. However, the biggest decrease is noticed among catering, kindergartens and banking services institutions.It is appearing the concentration of shops in the bigger settlements: in the settlements that inhabit more than 500 residents there are two-three or more shops. The local shopping networks maintain their shops in the settlements that inhabit more than 300 residents. Whereas stationary shops are located in the majority of settlements that inhabits more than 100 residents. The kindergartens remained only in the bigger rural settlements that inhabit more than 600 residents. Meanwhile, the schools function even in relatively small settlements that inhabit around 200-300 residents. The existence of administration functions encourages maintaining the education institutions even in the smaller rural settlements. The catering institutions that are located in rural settlements are focused on the maintenance of the persons that arc coming from other districts. These catering institutions are concentrated near the cities, located near the roads or in the recreational regions. The research allows making conclusion that due to the decreasing number of inhabitants in the rural settlements, there should necessarily take place the reorganization of municipality and government owned institutions (cultural centres, libraries, education institutions and etc.) in future. These all institutions should be united into the multifunctional centres. The research has been financed by Research Council of Lithuania (agreement No. MIP- 006/2013). [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65379
Updated:
2021-03-17 17:09:52
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: