The effects of internal systems therapy on personality psychological maturation of the adolescents' with emotional and behavioral problems : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The effects of internal systems therapy on personality psychological maturation of the adolescents' with emotional and behavioral problems: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Effects of internal systems therapy on personality psychological maturation of the adolescents' with emotional and behavioral problems Vilnius : VPU l-kla, 1999 58 p. : lent
Summary / Abstract:

LTPaauglių, konsultuojamų Lietuvos psichologinėse tarnybose, kasmet daugėja. Tarp paauglių vis dažniau pasireiškia polinkis į depresiją ir savižudybę, aukštas nerimastingumas, daugėja elgesio problemų. Tai rodo būtinybę ieškoti naujų, efektyvesnių nei dabar taikomi psichologinės pagalbos bei ugdymo metodų šių paauglių problemų korekcijai bei prevencijai Lietuvoje. Šio darbo tikslas – parengti psichoterapijos modelį darbui su emocinių ir elgesio sutrikimų turinčiais paaugliais ir patikrinti parengto modelio efektyvumą. Tyrime dalyvavo 30 moksleivių nuo 10 iki 17 metų amžiaus, kuriuos tėvai arba mokytojai apibūdino kaip „problemiškus paauglius, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų“ ir kuriems reikalingas psichologinis konsultavimas. Tyrimo metu pirmiausiai buvo kalbama su tėvais ir mokytojais, po to atliekamas paauglio asmenybės įvertinimas naudojant atitinkamas metodikas ir individuali kiekvieno paauglio vidinių sistemų terapija (6 – 12 sesijų), po jos – pakartotini testavimai terapijos efektyvumui įvertinti. Nustatyta, kad didžiajai daugumai tirtų paauglių, turinčių emocinių ir elgesio sutrikimų, terapija vidinių sistemų metodu yra efektyvi. Egzistuoja tiesioginė priklausomybė tarp paauglių gebėjimo rasti ir naudotis vidiniais dvasiniais ištekliais sprendžiant asmenines psichologines problemas ir jų asmenybės psichologinės būklės gerėjimo. Remiantis tyrimo rezultatais, pateikiamos praktinės rekomendacijos bei siūlymai tolimesniems tyrimams.

ENEvery year the number of adolescents receiving consultancy in the Lithuanian psychological services is growing. The adolescents increasingly often demonstrate their tendency to depression and suicide, they level of anxiousness is high, and behaviour problems amplify. This implies the necessity to seek for new and more efficient means of psychological health and education methods than the ones existing currently, for the correction of these problems and their prevention in Lithuania. The goal of this work was to prepare a psycho-therapeutical model for the work with adolescents having emotional and behaviour problems, and to verify the efficiency of this model. As many as 30 pupils from 10 to 17 years old took part in the survey. The study primarily was concentrated on discussions with parents and teachers, and afterwards the assessment of adolescent personality was carried out by applying the respective models, and the individual inner system therapy of every adolescent (6 – 12 sessions) was carried out, followed by the repeated tests for the assessment of the therapy efficiency. It was identified that for the majority of the researched adolescents having emotional and behaviour disorders, the therapy by applying the inner system method was efficient. There is a direct dependency between the ability of adolescents in finding and applying their internal spiritual powers for solving personal psychological problems, and the improvement of psychological condition of their personality. Practical recommendations and proposals for the subsequent analysis were proposed on the basis of the research results.

Related Publications:
Slaugytojo, dirbančio priklausomybės ligų prevencijoje, kompetencijos turinio elementų vertinimas / V. Žydžiūnaitė, G. Merkys, A. Petrauskienė. Sveikatos mokslai. 2006, Nr. 4, p. 275-280.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11579
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 30
Export: