Specialiųjų pedagogų kompetencijos problema jų rengimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų pedagogų kompetencijos problema jų rengimo kontekste
Alternative Title:
The Problem of competence of special pedagogues in the context of their training
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 135-142
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTSpecialiojo pedagogo kompetencijos formavimas – svarbiausias specialiojo pedagogo profesinio rengimo tikslas. Norint suformuoti specialiojo pedagogo profesinio rengimo turinį, atitinkantį visuomenės poreikius,būtinas trijų komponentų, t.y. veiklos sistemos, ugdymo sistemos ir asmens, dalyvavimas, suinteresuotumas bei šių interesų suderinimas. Svarbia specialiųjų pedagogų profesinio rengimo turinio dalimi tampa ne tik šių specialistų kvalifikacinis (žinių, įgūdžių, mokėjimų) ugdymas, bet ir kryptingas specialiųjų pedagogų asmenybės savybių, vertybių, teigiamo požiūrio į neįgalų vaiką plėtojimas formuojant specialiojo pedagogo kompetencijas, užtikrinantis specialiojo pedagogo kompetencijos holistinį pobūdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialieji pedagogai; Kompetencija; Kvalifikacija; Profesinio rengimo turinys.

ENDeveloping of competence of the special pedagogue is the most important objective of professional training of the special pedagogue. With a view to developing the content of professional training of the special pedagogue which would correspond to the public needs, it is essential to ensure the interaction and harmony of three components – activity system, education system and person. A significant element of the content of professional training of the special pedagogues is not only the training of their qualifications such as knowledge, skills and competencies but also purposeful developing of their personal qualities, values, positive approach to the disabled child in building up their competencies and ensuring the holistic nature whereof.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8542
Updated:
2018-12-17 10:50:40
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: