Kith, kin, and neighbors : communities and confessions in Seventeenth-century Wilno

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Kith, kin, and neighbors: communities and confessions in Seventeenth-century Wilno
Authors:
Publication Data:
Ithaca : Cornell University Press, 2013.
Pages:
XXIV, 529 p
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Contents:
Acknowledgments — Maps — A note on usage — Introduction — Over the quartermaster’s shoulder — The neighbors — One roof, four walls — The bells of Wilno — Stereotyping, writing, speaking — Birth, baptism, godparenting — Education and apprenticeship — Courtship and marriage — Marital discontents — Guild house, workshop, brotherhood altar — Going to law: the language of litigation — War, occupation, exile, liberation (1655-1661) — Old age and poor relief — Death in Wilno — Epilogue: conflict and coexistence — Appendix A: selected streets and areas treated in the text — Appendix B: genealogical tables — Abbreviations — Notes — Works Cited — Index.
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTXVII a. Vilniuje gyveno įvairios etninės grupės, jų atstovai išpažino skirtingus tikėjimus. Ankstyvaisiais naujaisiais laikais Vilniaus miestas buvo skirtingų kultūrų kryžkelėje. Čia kirtosi romanų-germanų (iš dalies ir slavų) pasaulio, paveikto reformacijos ir katalikiškosios reformos ir ortodoksiškojo slavų pasaulio kultūrinės įtakos. Monografijoje tiriama, kaip multietninis ir multikonfesinis Vilniaus miestas funkcionavo XVII a. Siekiama išsiaiškinti, kaip Vilniaus geografija buvo susijusi su miesto etnine ir konfesine topografija, kuo šis miestas skyrėsi nuo kitų XVII a. Europos miestų, kokios įtakos kontrreformacija turėjo Vilniaus miesto religinei padėčiai, kaip buvo sprendžiami konfesiniai skirtumai viešajame ir privačiame vilniečių gyvenime. Remiamasi XVII a. šaltinių duomenimis. Atlikus tyrimą galima konstatuoti, jog skirtingos etninės ir konfesinės priklausomybės Vilniaus gyventojai toleravo vieni kitus, tačiau tarpusavio santykiai anaiptol ne visuomet buvo harmoningi. Skirtingų etninių grupių ir tikėjimų vilniečių bendravimui buvo būdingas priešiškumas, kuris būdavo iš dalies ritualizuojamas ir kontroliuojamas, turėdavo savas taisykles. Kita vertus, Vilniuje, kaip ir kituose ankstyvųjų naujųjų laikų multietniniuose ir multikonfesiniuose Europos miestuose, formavosi įvairios tolerancijos praktikos. Sąlyginę ramybę Vilniuje užtikrino galimybė visų konfesijų nariams bylinėtis šio miesto teismuose. Tai buvo vienas iš svarbiausių integracijos mechanizmų. Be to, toleranciją skatino galimybė skirtingų krikščioniškų konfesijų atstovams dalyvauti Vilniaus miesto valdyme.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; 17 amžius; Vilniaus topografija; Vilniaus magistratas; Rotušė; Pirkliai; Stačiatikiai; Unitai; Katalikai; Protestantai; Žydai; Totoriai; Miesto bendruomenės; Konfesijos; Vilnius; Topography of Vilnius; 17th century; Town Hall; Town communities; Confessions; Orthodox; Uniats; Catholics; Protestants; Jews; Tartars; Merchants; Magistrate of Vilnius.

ISBN:
9780801451287
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64240
Updated:
2023-08-25 17:22:28
Metrics:
Views: 117    Downloads: 1
Export: