The Lithuanian mummy project: a historical introduction

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian mummy project: a historical introduction
Alternative Title:
Lietuvos mumijų projektas - istorinė apžvalga
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2015, t. 41, p. 131-142
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antropologija; Dominikonų Šv. Dvasios bažnyčia; Istorija; Mumijos; Mumijos, antropologija, paleopatologija, istorija, Lietuva; Paleopatologija; Vilnius; Anthropology; Dominican Church of the Holy Spirit; History; Lithuania; Mummies; Mummies, anthropology, palaeopathology, history, Lithuania; Palaeopathology; Vilnius.
Keywords:
LT
Antropologija; Bažnyčios / Churches; Istorija; Mokslas / Science; Mumijos; Mumijos, antropologija, paleopatologija, istorija, Lietuva; Paleopatologija.
EN
Anthropology; Dominican Church of the Holy Spirit; History; Mummies; Mummies, anthropology, palaeopathology, history, Lithuania; Palaeopathology.
Summary / Abstract:

LTVilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje slypi požeminių kriptų labirintai, kuriuose yra daug XVIII–XIX a. datuojamų skeletuotų ir mumifikuotų palaikų bei medinių karstų su prabangiomis tekstilės dekoracijomis. Pagal tuo metu Europoje vyravusius papročius, šiuose rūsiuose palaidoti to meto pasauliečiai ir dvasininkai, priklausę viduriniajam ir aukštesniajam socialiniams sluoksniams. Rūsiai ir su jais susijusios istorijos yra ir neatsiejama tautosakos dalis, todėl daugybė legendų apie vaiduoklius išpopuliarėjo XIX a. viduryje. XX a. 4-ajame dešimtmetyje Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentai pradėjo rūsio tvarkymo darbus, bet jų nebaigė ir nepaliko jokių rašytinių šaltinių apie vykusias talkas, išskyrus du įrašus ant medinių dėžių apie jose sukrautas skeleto dalis, kelis numerius ant pavienių karstų ir kriptų numerius ant sienų. Išsamesnius mumijų tyrimus 1963 m. atliko teismo medikas Juozas Markulis. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytojas apžiūrėjo per 500-us palaikų, bandydamas nustatyti, ar tarp jų nėra XX a. aukų su kankinimų ir sužeidimų žymėmis. Taip J. Markulis davė pradžią mumijų tyrimams Lietuvoje. Iš jo paliktos informacijos žinome, kad palaikai mumifikavosi natūraliai ir tik nedaugelis jų buvo apdoroti aromatinėmis medžiagomis. Nuo XIX a. bažnyčios rūsiai buvo naudojami skirtingiems tikslams, o mumijų buvimo vieta keitėsi. Manoma, kad 1812 m. čia buvo laidojami Napoleono kariai, o Antrojo pasaulinio karo metu įrengta nacistinės Vokietijos pajėgų slėptuvė nuo bombų. Sukrovus didžiąją dalį palaikų į vieną kriptą pasikeitė vėdinimo sąlygos ir prasidėjo irimo procesai. Todėl iki 1-ojo šio amžiaus dešimtmečio išliko tik nedaugelis mumijų. Šio straipsnio tikslas – surinkti anksčiau nepublikuotą istorinę medžiagą, susijusią su mumijomis ir jų palaidojimo vieta, kuri pasitarnautų tyrimams ateityje. [Iš leidinio]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55331
Updated:
2019-06-22 13:55:41
Metrics:
Views: 22    Downloads: 10
Export: