Strukturelle Besonderheiten der kausalen Präpositionen im Deutschen, Litauischen und Russischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Strukturelle Besonderheiten der kausalen Präpositionen im Deutschen, Litauischen und Russischen
Alternative Title:
  • Structural Features of Causative Prepositions in the German, Lithuanian and Russian Languages
  • Struktūriniai priežasties prielinksnių ypatumai vokiečių, lietuvių ir rusų kalbose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 3, p. 93-100
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos struktūrinės priežasties prielinksnių ypatybės. Lyginant tris kalbas – vokiečių, lietuvių, rusų – siekiama pažvelgti į priežasties prielinksnių struktūrą tipologiniu požiūriu. Nagrinėjamos kalbos pirmiausia ryškiai skiriasi priežasties prielinksnių skaičiumi, ypač ryškus mažas jų skaičius lietuvių kalboje. Straipsnyje išskiriamos priežasties prielinksnių grupės pagal jų skaidrumo ir gramatikalizacijos laipsnį, šios grupės taip pat apibūdinamos pagal tai, kiek reiškinių santykių jos gali perteikti. Daroma išvada, kad lietuvių kalba tarp tirtų kalbų išryškėja kaip archajiškiausias tipas, kuris, lyginant su prielinksninėmis priežasties konstrukcijomis vokiečių ir rusų kalbose, beveik neįsileidžia į savo sandarą analitinių elementų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priežasties prielinksniai; Gramatikalizacija; Analitiniai elementai; Causative prepositions; Typology; Causality.

ENThis article analyzes the structural features of causative prepositions. Through comparing three languages – the German, the Lithuanian and the Russian – the object is to observe the causative prepositions from the viewpoint of typology. The analyzed languages first of all obviously differ in the quantity of causative prepositions, especially there are few of them in the Lithuanian language. In the article, the groups of causative prepositions are classified according to the level of their transparency and grammaticalization, these groups are as well characterized as regards how many significant relations they can express. It has been verified that among other analyzed languages the Lithuanian language proves to be the most archaic type, which, if compared with the causative preposition constructions in the German and Russian languages, practically excludes analytical elements from his structure. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • "Dėka" dabartinėje lietuvių kalboje / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė. Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 89-114.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1429
Updated:
2020-07-30 13:36:20
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: