Teisinės sistemos disfunkcija - silpnos socialinės politikos požymis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinės sistemos disfunkcija - silpnos socialinės politikos požymis
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 21-29
Summary / Abstract:

LTKomunitarizmo pagrindu straipsnyje nagrinėjama Lietuvos teisinės sistemos vertybinė būklė. Teisinė sistema suprantama plačiau nei šalies teisės sistema. Teisinė sistema - tai teisinės tikrovės visuminis darinys, išreiškiantis bet kurios socialines grupės teisinės sąmonės, objektinės teisės ir teisinės praktikos vienovę. Teisė yra vienas svarbiausių šiuolaikinės pilietinės visuomenės funkcionavimo būdų. Ji yra socialinės politikos įrankis, kuriuo išreiškiami sprendimai ir vertinami jų įgyvendinimo socialiniai padariniai. Šiuolaikinė Lietuvos visuomenės teisinė sistema neatitinka pilietinės visuomenės kūrimosi idealų. Tam įtakos turėjo perėjimo iš totalitarizmo į demokratinę visuomenę procese įsigalėjęs visuomenės socialinio teisingumo lūkesčių, neatitinkančių elgesio modelių kūrimasis. Agresyvus jų įgyvendinimas suponavo visuomenės moralinę krizę. Šio proceso raidos analizė atskleidė, kad valdžių elito interesams įgyvendinti pasinaudojama teisės spragomis ir teisiniu nihilizmu. Politikos ir verslo grupių neskaidrių susitarimų galia virto vienu svarbiausių negatyvios teisinės tikrovės reiškinių, negatyvioji teisinė tikrovė - teisinė nežinomybė virto visuomenės socialinės dezorganizacijos svarbiausiu veiksniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinė sistema; Teisiniai reiškiniai; Teisinė tikrovė; Pilietinė visuomenė; Teisinis nihilizmas; Socialinis dezorganizavimas; Legal system; Juridical phenomena; Legal environment; Civic society; Juridical nihilism; Social disorganization.

ENThe present article analyzes the value patterns of the current legal system in Lithuania. The legal system here is described as a broader definition than that of the system of law. The legal system is understood as a social formation of the legal environment which represents the unity of the legal consciousness, system of law and legal practice of any social group. Law is one of the most important ways in which modern civic societies function. On the one hand, society's legal system is an instrument of social politics through which decisions are exercised and their consequences are evaluated. On the other hand, social processes have a direct impact on the changes within the legal system itself. The current legal system in Lithuania does not live up to the ideals of the emerging civic society. This has been conditioned by the behavioural models which have started appearing during the transition from totalitarianism to democracy and which have not conformed to the society's expectations of social justice. An aggressive implementation of these models has brought Lithuanian society to a moral crisis. The analysis of this process has shown that to protect their interests, government elites have been consistently making use of legal nihilism and the breaches in the system of law. The power of the nontransparent agreements between political and business groups has become a significant phenomenon in shaping a negative legal environment. The negativity and obscurity of the current legal environment have become the main factors of the social disorganization in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6334
Updated:
2018-12-17 11:49:00
Metrics:
Views: 57    Downloads: 2
Export: