Teisinis nihilizmas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinis nihilizmas Lietuvoje
Alternative Title:
Legal nihilism in Lithuania
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariama teisinės sąmonės situacija Lietuvoje, po ilgų sovietinės okupacijos metų. Totalitarinė sistema sužalojo valstybės ir piliečių santykį. Įsivyravo represinės valstybės sistema, pareigūnų savivalė ir etatistinis teisės modelis. Aptariamas nihilizmo, kaip reiškinio filosofinės, teisinės, sociologinės ir istorinės ištakos. Teisinis nihilizmas pasireiškia teisės ir teisėtumo nepaisymu, įstatymų reguliuojamojo vaidmens menkinimu. Teisinis nihilizmas yra politinės minties kryptis, neigianti socialinę ir asmeninę teisės vertę ir laikanti teisę menku visuomeninių santykių reguliavimo metodu. Nihilizmas parodomas kaip bet kokio autoriteto ar absoliutaus gėrios neigimo filosofija. Iššūkis Lietuvos teisei yra postsovietinės sąmonės ir liberalizmo susidūrimas. Iš jo kyla grėsmė valstybę ir teisę matyti tik kaip įrankį savo asmeniniams ar verslo interesams patenkinti. Darbe atskleidžiamas visuomenės susipriešinimas dėl to, kad valstybę valdo asmenys koloboravę su okupantais. Taip pat analizuojamos teisinio nihilizmo priežastys, pasekmės ir galimybės pakeisti visuomenės pažiūras. Pagrindiniai žodžiai: Nihilizmas, teisinis nihilizmas, postsovietinė visuomenė, teisės kultūra, teisinė visuomenė. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the legal consciousness in Lithuania after long years of Soviet occupation. The totalitarian system has injured relations between the state and citizens. The image became a repressive state, official lawlessness and positivistic legal model. The relevant nihilism as a phenomenon of philosophical, legal, sociological and historical origin is discussed. Legal nihilism gets rights and the rule of disregard for the law, legality, legal regulatory role depreciation. Legal nihilism is the political direction of thought, which denies the social and individual rights and the value of the law accepting it like unimportant regulation method. Nihilism appears as any authority or denial of absolute good philosophy. Challenge for Lithuanian law is the post-Soviet and liberal consciousness collision. Rising threat is to see law only as a tool for personal or business concerns. The paper reveals the polarization of society because the state is governed by those who collaborated with the occupiers. It also analyses the legal nihilism causes and consequences as well as the possibility of a change of the attitudes of the society. Key words: Nihilism, legal nihilism, postsoviet society, legal culture, legal society. [From the publication]

ISBN:
9789955645719
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104360
Updated:
2023-10-04 14:43:04
Metrics:
Views: 12
Export: