Viešojo administravimo modernizavimo priežastys ir tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo modernizavimo priežastys ir tendencijos
Alternative Title:
Reasons and trends of modernization of public administration
In the Journal:
Keywords:
LT
Modernizavimas; Naujasis viešasis valdymas; Naujoji viešoji vadyba; Viešasis administravimas; Viešasis administravimas, modernizacija, naujoji viešoji vadyba, naujasis viešasis valdymas.
EN
Modernization; New public governance; New public management; Public administration; Public administration, modernization, new public management, new public governance.
Summary / Abstract:

LTViešojo administravimo modernizavimas yra permanentinis procesas. Valstybių raidos ir vystymosi procesai visada reikalavo modernesnių valdymo sprendimų. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti XX a. ir XXI a. sandūros viešojo administravimo modernizavimo priežastis ir šiuolaikines viešojo sektoriaus valdymo tendencijas. Išanalizavus viešojo administravimo modernizavimo priežastis, raidą ir reformų tendencijas, straipsnyje teigiama, kad pirmas bandymas sukurti alternatyvą tradiciniam hierarchiniam administravimui buvo Minnovvbrooko (JAV) konferencijoje suformuoti naujosios viešosios vadybos (NVV) principai, kurie valdymo praktikoje nebuvo realizuoti. Norint sukurti efektyvesnį viešojo sektoriaus modelį, viešojo administravimo praktikoje buvo pradėti taikyti verslo vadybos metodai. Biurokratinį priklausomumą ir hierarchinį pavaldumą buvo bandoma pakeisti autonomiškumu ir vadybine atsakomybe už viešojo sektoriaus organizacijų misijos įgyvendinimą. Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio II pusės pradėjus ryškėti neigiamoms NVV reformų tendencijoms, buvo pasiūlytas nuosaikesnis reformų variantas. Tai tendencija, kur pirmaeiliais prioritetais tampa piliečių dalyvavimas priimant viešojo sektoriaus organizacijų sprendimus ir valdymo decentralizavimas. Pasaulinės ekonominės krizės sąlygomis, siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumą, bus bandoma pasiremti tradiciniais ir inovaciniais valdymo metodais.

ENThe modernisation of public administration is a permanent process. The processes of the development of states have always demanded more modern government solutions. The aim of this article is to analyse the reasons of modernisation of public administration at the turn of the 21st century and modern tendencies in the sector of public administration. Having analysed the reasons of modernisation of public administration, its development and reform tendencies, the author of the article claims that the first attempt to create an alternative to the traditional hierarchical administration was made at the Minnowbrook (USA) Conference, when new public administration principles, which were not realised in the administration practice, were formed. In order to create a more effective model of the public sector, the application of business management methods in the sector of public administration was launched. It was attempted to replace the bureaucratic dependency and hierarchic subjectivity with autonomic and administrative responsibility for the implementation of the mission of organisations of the public sector. From the second half of the ninth decade of the 20th century, with negative tendencies of the new public management gradually emerging, a more moderate variant of reforms was suggested. It is a tendency when citizens’ participation in the decision-making process of public sector organisations becomes a priority and management becomes decentralised. Under the conditions of the global economic crisis, seeking to ensure the efficiency of activities of public sector organisations, traditional and innovative management methods will be applied.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25410
Updated:
2018-12-17 12:42:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 13
Export: