Giesmes duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos : tekstai ir jų šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Giesmes duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai
Editors:
Michelini, Guido, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2001.
Pages:
301 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Faksimilės; Giesmės; Jonas Bretkūnas; Lietuviški giesmynai; Lietuviškos liturginės knygos; Lietuviškos maldaknygės; Liturginės knygos; Maldos; Martynas Mažvydas; Mažoji Lietuva; Upsalos universiteto biblioteka; Versikulai; Hymns; Jonas Bretkūnas; Library of the University of Uppsala; Lithuanian hymnals; Lithuanian liturgical books; Lithuanian prayer books; Liturgical books; Martynas Mažvydas; Mažoji Lietuva; Photographical facsimiles; Prayes; Versicles.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Faksimilės; Fotografija. Nuotraukos / Photography. Photographs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Jonas Bretkūnas; Lietuviškos liturginės knygos; Lietuviškos maldaknygės; Liturginės knygos; Maldos; Martynas Mažvydas; Mažoji Lietuva; Upsalos universiteto biblioteka; Versikulai.
EN
Lithuanian hymnals; Lithuanian liturgical books; Lithuanian prayer books; Liturgical books; Prayes; Versicles.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLeidinyje perspausdinamos trys 1589 metais Bretkūno išleistos liturginės knygos, kuriomis tęsiama 1566-1570 metais išėjusių Mažvydo „Gesmų chriksczoniskų“ tradicija: Giesmes Duchaunas, Kancionalas, Kollectas. Tai pirmasis pilnas perspausdinimas, nes iki šiol antologijose buvo pateiktos tik kelių puslapių ištraukos, iš kurių labiausiai žinoma Bretkūno parašyta lotyniškoji Giesmių Duchaunų prakalba. Kartu su minėtais veikalais be jokių šaltinių ir komentarų pateikiamas tais pačiais 1589 m. Bretkūno išleistas Mažvydo Paraphrasis; vokiškas originalas. Spausdinamas Kollectų rinkinys - tai pati seniausia iki mūsų dienų išlikusi lietuvių maldaknygė, kurios tekstai laikomi paties Bretkūno vertimais. Lietuvių giesmynų istorijoje svarbią vietą užimančiose Giesmėse Duchaunose išspausdintos 76 giesmės, iš kurių dvi su melodijomis. Kancionalas susideda iš 17 Geistliche Lieder tradicijai nepriklausančių liturginių giesmių: visi tekstai perspausdinti iš Gesmų chriksczoniskų, išskyrus Biblijos eilutę, nr. 16. Knygos perspausdinamos fotografuotiniu būdu iš vienintelio iki šiol išlikusio Upsalos universiteto bibliotekos (Švedija) egzemplioriaus, pagrečiui dedami jų šaltiniai: lietuviški Gesmų chriksczoniskų tekstai ir vokiški tekstai (kitais atvejais); neatsiribojama ir nuo mažiau ar visai nepanaudotų ankstesnių lietuviškų vertimų. Siekiant plačiau atskleisti iš „Gesmų chriksczoniskų“ perspausdintų tekstų vertimo fenomenologiją, kartu pateikiami ir pagrindiniai vertimo šaltiniai. gale pridedamas „tekstų sąrašas pagal pirmąsias eilutes", kuriame trumpai apibūdinami kiekvieno lietuviško teksto ryšiai su šaltiniais.

ENThe publication contains reprints of the three liturgical books published by Bretkūnas in 1589 in continuation of the tradition of Mažvydas’ “Gesmes Chriksczoniskas” of 1566–1570: “Giesmes Duchaunas”, “Kancionalas”, “Kollectas”. It is the first complete reprint, because, up to the moment it saw the light, anthologies had provided few pages of extracts with Bretkūnas’ Latin “Giesmes Duchaunas” being the most known hymn. Along with the above works without any sources and comments, the issue also contains the German original of Mažvydas’ “Paraphrasis” published by Bretkūnas in 1589, “Kollectas” – the oldest Lithuanian prayer book to survive to the present day with its texts considered to be Bertkūnas’ translations – is also available in the publication. “Giesmes Duchaunas”, which occupies an important place in the history of Lithuanian spiritual hymns, contain 76 hymns, two of which are with melodies. “Kancionalas ” has 17 liturgical hymns, which do not belong to the tradition of “Geistliche Lieder”: all the textst were reprinted from “Gesmes Chriksczoniskas”, except line 16 from the Bible. Books are photographically reprinted from the only survived exemplar kept in the library of Uppsala University (Sweden) with original texts provided next to them: Lithuanian texts of “Gesmes Chriksczoniskas” and German texts (in other cases); less known and unused previous Lithuanian translations are also included. In order to further reveal the phenomenon of the translation of texts reprinted from “Gesmes Chriksczoniskas”, the main sources of the translation are provided. The list of texts according to the first line is provided at the end of the book. The list also contains brief information on the links of each Lithuanian text with its sources.

ISBN:
9955000341
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38142
Updated:
2018-03-19 11:41:01
Metrics:
Views: 50    Downloads: 2
Export: