Lietuvių kalbos ortografijos reformos (Mažoji ir Didžioji Lietuva)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos ortografijos reformos (Mažoji ir Didžioji Lietuva)
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgdama lietuvių kalbos abėcėlės ir ortografijos raida Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje nuo Martyno Mažvydo (1547) iki Kristijono Gotlybo Milkaus (1800), daugiausia dėmesio skiriant abėcėlės sandaros keitimams, taip pat nosinių, ilgųjų balsių ir pusbalsių žymėjimui bei raidžių , , ir vartojimui. Kai viena kalba kuria savo abėcėlę kitų kalbų ortografijų pagrindu, ji iš pradžių perima ir tuos ženklus, kurie žymi kuriančioje abėcėlę kalboje neegzistuojančius garsus. Savos kalbos garsams žymėti ilgainiui arba sugalvojami nauji ženklai, arba pritaikomos tuščiosios raidės. Martynas Mažvydas "Katekizme" pateikia 23 raidžių abėcėlę. Ši abėcėlė yra lotyniška (arba vokiška), ji neatspindi jokių lietuvių ortografijos ypatybių. Pagal ribotas spaustuvės technines galimybes Mažvydas vartojo ir keletą diakritinių ženklų, ir digrafemių bei trigrafemių variantų pučiamiesiems ir afrikatoms žymėti. Danieliaus Kleino (1609-1666) gramatikose pirmą kartą pateikta lietuvių kalbos abėcėlė su diakritiniais ženklais ir alografais (iš viso 37 raidės) laikytina formaliu ortografinės normos įtvirtinimu. Kristupas Sapūnas (1589-1659) ir Teofilis Šulcas (1629-1673) iš abėcėlės išmetė , ir , bet įtraukė ir <ū>, o raidę pagal lotynišką tradiciją nukėlė į abėcėlės pabaigą. XVIII a. II pus. abėcėlę pertvarkė Gotfrydas Ostermejeris. Jis rėmėsi daugiausia Kleinu ir apibendrino jo ortografiją, įtraukė į abėcėlę raidę , Kleino pavyzdžiu sunormino raidę <ė> ir į senąją vietą atkėlė raidę . Iš visų ligtolinių Mažosios Lietuvos abėcėlių Ostermejerio raidynas artimiausias dabartiniam.Reikšminiai žodžiai: Rašybos reforma; Raidė; Diakritinis ženklas; Ortografija; Orthography reform; Letter; Diacritical sign; Orthography; Abėcėlė; Balsiai; Priebalsis; Ortografijos raida; Alphabet; Vowels; Consonant; Evolution of orthography.

ENThe article surveys the development of Lithuanian alphabet and orthography in Lithuania Minor and Lithuania proper in the period from Martynas Mažvydas (1547) to Christian Gottlieb Mielcke (1800) by focusing on changes in structure of alphabet as well as marking of nasals, long vowels and semivowels and the usage of letters , , and . When a language creates its own alphabet on the basis of orthography of other languages, it also intercepts the symbols for sounds that are absent in the language the alphabet is being created for. Eventually, new symbols are created or empty letters are used to mark the sounds in the language. In Katekizmas, Martynas Mažvydas provides the alphabet of 23 letters. This alphabet is Latin (or German) and does not reflect any orthographic features of Lithuanian. As much as the limited technical capacity of printing house allowed, Martynas Mažvydas also used several diacritical marks and digraphs and trigraphs to mark the fricatives and affricates. Lithuanian alphabet with diacritical marks and allographs (37 letters in total) provided in the grammar books of Daniel Klein (1609-1666) for the first time was considered to be the formal consolidation of orthographic rules. Kristupas Sapūnas (1589-1659) and Teofilis Schultz (1629-1673) excluded letters , and from the alphabet and included letters and <ū> and moved the letter to the end of the alphabet according to the Latin tradition. In the second half of the 18th c., the alphabet was restructured by Gottfried Ostermeyer. He mostly relayed on Klein, summarized his orthography and included the letter into the alphabet; following Klein’s model he standardized the letter <ė> and moved the letter to its previous position. From all the previous alphabets of Lithuania Minor, the Ostermeyer’s alphabet resembles the current alphabet the most.

ISBN:
9786094110269
ISSN:
1648-3294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22730
Updated:
2013-04-28 20:06:35
Metrics:
Views: 57
Export: