Prestige of social work profession

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Prestige of social work profession
Alternative Title:
Socialinio darbo profesijos prestižas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 1 (15), p. 98-104
Keywords:
LT
Prestižas; Profesija; Profesijų prestižas; Profesinis; Profesinis statusas; Socialinio darbo profesija; Socialinis darbas / Social work.
EN
Occupation; Occupational prestige; Social work.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvoje socialinio darbo profesija užima išskirtinę situaciją. Ši profesija neturi gilių istorinių tradicijų. Apie socialinio darbo profesiją Lietuvoje pradėta kalbėti tik po nepriklausomybės atgavimo, taigi dabar profesija skaičiuoja tik 18 m. Žinoma, profesijos nebegalima vadinti nauja, tačiau tai vis dar jauna profesija, kuriai, siekiant aukštesnio prestižo, reikia dėti daugiau pastangų nei senas gilias tradicijas turinčioms ir visuomenei gerai žinomoms profesijoms kaip medicina, teisė ir pan. Šio straipsnio tyrimo tikslas - ištirti ir aprašyti socialinio darbo profesijos prestižą. Taikyti šie tyrimo metodai: teorinė analizė ir sinteze, anketine apklausa raštu ištirtas socialinio darbo profesijos prestižas socialinių darbuotojų, jų partnerių ir bendrosios populiacijos respondentų požiūriais. Organizuojant socialinio darbo profesijos statuso tyrimą, remtasi kiekybinio tyrimo sociaIiniuose moksluose metodologine paradigma. Tyrimui atlikti naudotas autorės sudarytas klausimynas. Anketa skirta atskleisti profesijos vietą tarp kitų profesijų ir bendrą profesijos statuso vertinimą. [...] Profesijų reitingas atskleidė, kad socialinis darbas visuomenėje vertinamas kaip esantis žemesniosiose reitingo pozicijose. bet ne pačiose žemiausiose. Skirtingais metodais sudarytuose reitinguose profesijos išsidėsto skirtingai, tačiau juose socialinis darbas užima apie viduriniąsias pozicijas, kiek žemiau vidutinio lygio. Tradiciškai socialiniam darbui giminingos profesijos - socialinė pedagogika ir psichologija- vertinamos geriau nei nagrinėjama profesija. [Iš leidinio]

ENSocial work profession is a young profession in Lithuania, therefore it is important to analyze its prestige among other professions. Such analyses may help the profession to strengthen its positions in society. Many authors agree that analysis of professional prestige may best show status of profession in the society. Rating of professions has revealed that social work in the Lithuanian society is among lower, but not in the lowest position among professions. In all differently composed ratings, social work is placed in the middle range. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21189
Updated:
2018-12-20 23:20:22
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: