Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais
Alternative Title:
Modernization of administration in Lithuania: evolvement of public authorities in 1764-1794
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014.
Pages:
691 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Viešoji administracija; Valstybės valdymo teorijos; Biurokratinės struktūros; Valstybės vykdomoji valdžia; Valdymo reformos; Karinė reforma; Švietimo reforma; Iždo reforma; Polish–Lithuanian Commonwealth; The Grand Lithuanian Duchy; Public administration; State ruling theory; Structures of bureaucracy; State executive power; Reforms of ruling; Military reform; Reform of education; Reform of treasury.
Contents:
Įvadas / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Klasikiniai viešojo administravimo bruožai. Valstybės valdymo teorijų pradžia / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Biurokratinių struktūrų raidos bruožai XVII-XVIII a. (Prancūzija, Prūsija, Rusija) / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Europos karinės reformos ir Abiejų Tautų Respublikos kariuomenė XVIII a. / Valdas Rakutis — Policijos sampratos XVIII amžiaus Europoje / Liudas Glemža — Abiejų Tautų Respublikos seimo administracinės funkcijos ir jų kaita / Robertas Jurgaitis — 1764 m. vykdomosios valdžios reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos įsteigimas ir jos veikla 1764-1774 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — 1764 m. vykdomosios valdžios reforma karybos srityje ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo komisija / Valdas Rakutis — 1773 m. švietimo sistemos reforma. Edukacinė komisija / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinė taryba. Įsteigimas, organizacinė struktūra, veiklos bruožai 1775-1788 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinės tarybos Iždo departamentas 1775-1788 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinės tarybos Karo departamentas 1775-1788 m. / Valdas Rakutis — Nuolatinės tarybos Teisingumo departamentas 1776-1788 m. / Liudas Glemža — Nuolatinės tarybos Policijos departamentas 1776-1788 m. / Liudas Glemža — Diplomatinės tarnybos administravimas. Stanislovo Augusto kabinetas ir Nuolatinės tarybos Užsienio reikalų departamentas / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes iždo komisijos veiklos bruožai 1775-1790 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Abiejų Tautų karo komisija 1788-1792 m. / Valdas Rakutis — Įstatymų sargyba 1791-1792 m. / Liudas Glemža — Finansų administravimo reforma 1791-1792 m. Abiejų Tautų iždo komisijos steigimo problemos ir Lietuvos iždo komisija / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė —Abiejų Tautų policijos komisija 1791-1792 m. / Liudas Glemža — Abiejų Tautų Respublikos diplomatinė tarnyba Ketverių metų seimo laikotarpiu / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Edukacinė komisija Įstatymų sargybos veiklos laikotarpiu 1791-1792 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinės tarybos atkūrimas ir veikla 1792-1794 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinės tarybos Iždo departamentas 1793-1794 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Nuolatinės tarybos Karo departamentas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo komisija 1793-1794 m. / Valdas Rakutis — Nuolatinės tarybos Teisingumo departamentas 1793-1794 m. / Liudas Glemža — Nuolatinės tarybos Užsienio reikalų departamentas 1793-1794 m. / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Konfederacinės valdžios struktūros ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veikla 1792-1794 m. pradžioje / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės policijos komisija 1793-1794 m. / Liudas Glemža — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės edukacinė komisija ir 1793 m. Gardino seimo pertvarkymai edukacijos administravimo srityje / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių administracinės funkcijos 1764-1794 m. / Robertas Jurgaitis — Lokalinės policinės institucijos 1776-1794 m. / Liudas Glemža — Valstybinių žemės valdų administravimo pokyčiai / Liudas Glemža — Valstybės valdžios institucijos 1794 m. sukilimo metu / Eduardas Brusokas — Išvados — Priedas. Nuolatinės tarybos personalinė sudėtis pagal kadencijas — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Summary — Streszczenie.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Biurokratinės struktūros; Iždo reforma; Karinė reforma; Kariuomenė / Army; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Švietimo reforma; Valdymo reformos; Valstybės valdymo teorijos; Valstybės vykdomoji valdžia; Viešoji administracija.
EN
Grand Lithuanian Duchy; Military reform; Polish–Lithuanian Commonwealth; Public administration; Reform of education; Reform of treasury; Reforms of ruling; State executive power; State ruling theory; Structures of bureaucracy.
Reviews:
Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2015, nr. 15, p. 91-94
Summary / Abstract:

LTMonografijos objektas - XVIII a. antrosios pusės Abiejų Tautų Respublikos valdymo reformos finansų, kariuomenės, policijos, teisingumo, užsienio reikalų, švietimo administravimo ir lokalinės savivaldos srityse. Knygoje į šias reformas žvelgiama plačiame biurokratinių sistemų raidos Europoje kontekste. Akademinį pasakojimą papildo gausūs archyvinių šaltinių duomenys apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės tarnautojų korpusą, jų gaunamo atlyginimo dydį, pareigybių subordinaciją, darbo laiko reglamentavimą ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos iždo ir karo komisijų veiklai. Edukacinės komisijos. Nuolatinės tarybos ir įstatymų sargybos funkcionavimui, seimelių veiklos organizavimui, valdymo pokyčiams 1794 m. sukilimo laikotarpiu.

EN[...] The research object is the executive authorities of the second half of the 18th century, their structure, composition and activities. Whereas the area of responsibility of the Treasury Commission - finance management - determined the factual order, culture and bureaucratic attitudes and behaviours, an assumption is made that the bureaucratic order was more rigidly followed by the authorities responsible for finance management compared to military or police authorities. As a result of such an approach, the monograph pays slightly more attention to the sphere of treasury administration than the administrative changes in other spheres. The monograph discusses the development of public authorities in the Grand Duchy of Lithuania following the chronological-thematic principle. The first part of the book is dedicated to the review of the changes in public administration in the modern period by focusing on military reforms and the formation of police authorities. The second part covers the administrative functions of the Sejm (the executive power) and analyses the establishment of the Treasury of the Grand Duchy of Lithuania and the military commissions as well as their activities. The third part provides a discussion of central executive authorities in the Polish-Lithuanian Commonwealth - the Commission of National Education and the Permanent Council. The fourth part analyses the changes in public authorities in 1788-1792 and the fifth part focuses on the development of public authorities during the period of the Confederation and the Grodno Sejm of 1792-1793, while the seventh part addresses administrative changes during the 1794 Uprising. The sixth part is analyses the administrative functions of sejmiks in the Grand Duchy of Lithuania, discusses local police authorities and the changes in the administration of state-owned estates. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955847892
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61414
Updated:
2022-02-01 20:57:47
Metrics:
Views: 57
Export: