Policizmo idėjų ir teorinės minties sklaida Abiejų Tautų Respublikoje bei autonominėje Lenkijos karalystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policizmo idėjų ir teorinės minties sklaida Abiejų Tautų Respublikoje bei autonominėje Lenkijos karalystėje
Alternative Title:
Dissemination of the ideas of policism and theoretical thought in the Republic of Both Nations and the autonomous Kingdom of Poland
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 2, p. 302-315
Keywords:
LT
Kameralizmas; Policizmas; Administravimas; Teorinė mintis; Lenkijos–Lietuvos valstybė XVIII a.; Varšuvos Kunigaikštystė; Autonominė Lenkijos Karalystė.
EN
Cameralism; Policism; Administration; Theoretical ideas; Polish–Lithuanian state in the XVIII century; Duchy of Warsaw; Autonomous Kingdom of Poland.
Summary / Abstract:

LTPolicizmo teorinė mintis Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) Lenkijos–Lietuvos valstybėje) vystėsi adaptuodama vokiečių ir iš dalies prancūzų teorinį palikimą. Analizuojant policizmo teorinį palikimą pastebėta, kad šios srovės idėjų skleidėjai Abiejų Tautų Respublikoje nepakankamai susipažinę su to meto kameralizmo ir iš jo išsirutuliojusios policizmo teorija bei praktika. R. Ładowskis, R. Lengnichas ir kiti autoriai neįnešė naujovių į policizmo teorinę mintį, o tik modifikavo ir propagavo vokiečių bei kitų kraštų teoretikų mintis apie valstybės valdymą. Lyginant policizmo teoretikų postulatus su fiziokratizmo šalininkų darbais ATR, galima konstatuoti, kad ATR fiziokratų (H. Stroynowskio ir kt.) indėlis į fiziokratizmo teoriją yra neabejotinas bei teorinė mintis buvo vystoma ATR, o ne tik adaptuojama iš kitų šalių. Teorinių vėlyvojo policizmo postulatų „perkėlimo“, remiantis vokiečių tyrimais bei teorine mintimi, tradicija išliko ir Varšuvos kunigaikštystės bei autonominės (kongresinės) Lenkijos karalystės egzistavimo laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENIn the Polish–Lithuanian Commonwealth (the Republic of Both Nations) there were few disseminators of the ideas of policism; the policist thought was developing rather slowly. While analysing the dissemination of theoretical ideas of policism in the 18th century Republic of Both Nations, we can view the influence of German and to some extent French policists and the adaptation of their ideas in the works of R. Ładowski, G. Lengnich and other disseminators of the ideas of policism. They took over theoretical postulates of German policists. The disseminators of the ideas of policism – residents of the Republic of Both Nations – accepted the German tradition of policism. Some of them (G. Lengnich, F. Nax and others) were of German origin and culture. Conversely, in the nearest German states as well as in the neighbouring German states of the Republic of Both Nations (Prussia, Saxony or Austria) cameralism and policism were already being developed at the academic level; therefore, it was easier to take over theoretical postulates than to rely on the ideas created and developed in their own state. After the collapse of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the ideas and research of German scholars had further influence and were being successfully taken over in the Kingdom of Poland which was then both autonomous and dependent from Russia. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-16-15-2-09
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62873
Updated:
2018-12-20 09:45:55
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: