Мессианский смысл последнего гимна Псалтыри в кириллическом рукописном учебнике древнееврейского языка (по списку XVI в.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Мессианский смысл последнего гимна Псалтыри в кириллическом рукописном учебнике древнееврейского языка (по списку XVI в.)
Alternative Title:
  • Dievo Motinos tema rankraštiniame kiriliniame hebrajų kalbos vadovėlyje (XVI a. nuorašas): hebr. 'almāh aiškinimas
  • Holy Theotokos related topic in the Cyrillic Manuscript Manual of Hebrew: the definition of the Hebrew 'almāh
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Kirilinė raštija; Judėjų ir krikščionių santykiai; Hebrajų kalba; Rusėnų kalba; Biblijos vertimai; Žydaujantieji stačiatikiai.
EN
Grand Duchy of Lithuania; Cyrillic writings; Jewish-Christian relations; Hebrew language; Ruthenian language; Bible translations; Judaizers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas hebrajiško žodžio 'almāh aiškinimas, pateiktas kiriliniame rankraštiniame hebrajų kalbos vadovėlyje (XVI a. nuorašas). Si informacija priskirtina Dievo Motinos tematikai. Jos struktūra ir turinys padeda išaiškinti kai kuriuos šio vadovėlio sudarytojų kalbinius konceptus, jų religines idėjas ir nušviesti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV a. antrojoje pusėje vykusią judėjų ir krikščionių kultūrų sąveiką, vėliau paveikusią Naugardo ir Maskvos žydaujančiųjų stačiatikių sąjūdį (1471-1504). Žodžio 'almāh definicija atskleidžia sudarytojų pastangas pateikti krikščionybę kaip specifinę judaizmo atmainą: krikščioniškoji šio žodžio interpretacija ('skaistuolė, nekalta mergina'), kuri priešinama judaizme labiausiai paplitusiai interpretacijai ('jaunuolė, jauna moteris'), implicitiškai pateikta kaip su krikščioniškuoju aiškinimu iš esmės sutampančio judėjų tradicijoje paliudyto alternatyvaus šio žodžio suvokimo išvestinė. [Iš leidinio]

ENThe article aims at analysing a single lexicographical definition in a recently discovered 16th century manuscript copy of what may be called the Cyrillic manuscript of Hebrew. The entry under discussion contains a piece of information related to the Theotokos. The structure and contents of the entry make it possible to identify certain linguistic concepts and religious ideas of its compilers and shed additional light on the Jewish-Christian cultural cooperation which took place in the Grand Duchy of Lithuania during the 2nd half of the 15th century and has influenced the Novgorod-Moscow movement of the Judaizers (1471-1504). The definition of the Hebrew noun almāh within the Cyrillic manuscript manual of Hebrew demonstrates the efforts of its compilers to present Christianity as a variety of Judaism: the Christian explanation of 'almāh as 'Virgin' (in the context of the biblical verse Is 7.14) which obviously differs from the mainstream Jewish understanding of the same word in the sense of a 'young woman' is implicitly presented as being derived from an alternative Jewish tradition which basically coincides with its Christian counterpart. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61408
Updated:
2019-02-15 14:52:56
Metrics:
Views: 67
Export: