Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (XVI в.) и Виленский Ветхозаветный свод

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (XVI в.) и Виленский Ветхозаветный свод
Alternative Title:
  • Cyrillic 16-century manuscript Manual of Hebrew and Vilnius Old Testament florilegium
  • Kirilinis rankraštinis senosios hebrajų kalbos vadovėlis (XVI a.) ir Senojo Testamento Vilniaus sąvadas
In the Journal:
Knygotyra. 2011, t. 57, p. 86-99
Keywords:
LT
Biblija; Biblistika; Hebrajų kalba; Kirilica; Kirilinis rankraštis; LDK; Rankraštinė knyga; Rusėnų literatūra; Rusėnų raštija; Vadovėlis; Vertimai; XVI a.
EN
16th century; Bible; Biblical text; Cyrilic; Cyrillic manuscript; GDL; Hebrew; Hebrew language; Manual; Manuscript book; Ruthenian literature; Ruthenian writing; Translation; Translations.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškosios raštijos istorijai svarbus neseniai aptiktas XVI amžiaus trečiojo ketvirčio kirilinis rankraštinis asketinių tekstų rinkinys, kuriame surašytas kelių lapų senosios hebrajų kalbos vadovėlis (Maskva, Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas, F. Mazurinio rinkinys (f. 196), nr. 616, lap. 124–130). Rankraštis priklauso maskvėnų tradicijai: rašytas Rusijos šiaurinėse teritorijose, 1592 ir 1656 metais daryti įrašai mini iš Belozersko kunigaikščių giminės kilusius Sugorės ir Vadbolos kunigaikščius. Nedidelės apimties senosios hebrajų kalbos vadovėlyje pateikiama trijų rūšių medžiaga: a) kirilinėmis raidėmis rašyti Senojo Testamento tekstai hebrajų kalba; b) dvikalbis senosios hebrajų ir rusėnų kalbų aiškinamasis žodynėlis su komentarais; c) citatos iš rusėniškai rašytų Senojo Testamento Pradžios knygos, Izaijo pranašystės ir Giesmių giesmės. Visos šios citatos publikuojamos straipsnyje. Į rusėnų (o ne į bažnytinę slavų) kalbą atlikti vertimai rodo, jog šis senosios hebrajų kalbos vadovėlis sudarytas LDK žemėse. Versta tiesiogiai iš hebrajų kalbos. Rankraštinio senosios hebrajų kalbos vadovėlio sudarytojas nevertė Biblijos pats, o pasinaudojo jau egzistavusiu vertimu į rusėnų kalbą – tuo, kurį reprezentuoja Senojo Testamento Vilniaus sąvadas. Taigi tikėtina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse sukurtų rusėniškų vertimų transmisija į Didįjį Naugarduką, kur Kijevo žydo Scharijos iniciatyva 1471 metais prasidėjo žydaujančių stačiatikių religinis sąjūdis.

ENA recently discovered compilation of ascetic manuscript texts written in Cyrillic in the third quarter of the 16th century is very important for the history of Ruthenian writing of the Grand Duchy of Lithuania. It contains a several pages’ text book of the old Hebrew language (Moscow, Russian State Archive of Ancient Acts, F. Mazurini’s compilation (f.196), No. 616, pages 124–130). The manuscript belongs to the tradition of Muscovites: it was written in the northern territories of Russia, and the entries of 1592 and 1656 mention dukes originating from the Dukedom of Belozersk. The small text book of the ancient Hebrew language provides the material of three types: texts of the Old Testament written in the Hebrew language in Cyrillic script; B) bilingual dictionary of the ancient Hebrew and Ruthenian languages with comments; c) quotes from the Ruthenian written Book of Genesis, prophesies of Isaiah and the Song of Songs. All these quotes are published in the article. Translations into the Ruthenian (not the Church Slavic ) language show that this textbook of the ancient Hebrew language was compiled in the territory of the Grand Duchy of Lithuania. It was translated directly from the Hebrew language. The compiler of the manuscript textbook of the ancient Hebrew language did not translate the Bible himself. He used the existing translation to the Ruthenian language. Therefore, there is a possibility that Ruthenian translations made in the Grand Duchy of Lithuania were brought to the Veliky Novgorod, where a Kyiv Jew Shariya initiated a movement called the Heresy of the Judaizers in 1471.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30898
Updated:
2018-12-17 13:01:46
Metrics:
Views: 62    Downloads: 1
Export: