Схария и Скорина: об источниках Виленского Bетхозаветного Cвода (F 19-262)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Схария и Скорина: об источниках Виленского Bетхозаветного Cвода (F 19-262)
Alternative Title:
  • Scharija and Skaryna: on the Sources of the Vilnius Old Testament Digest
  • Scharija ir Skorina: apie Senojo Testamento Vilniaus sąvado šaltinius (F 19-262)
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 289-316
Keywords:
LT
Vilniaus sąvadas; Senasis Testamentas.
EN
Schariya and Skorina; Vilnius'Copy of the Old Testament.
Summary / Abstract:

LTApie 1517–1530 metus rašytame Supraslio vienuolyno slaviškame rankraštyje (Lietuvos MA Biblioteka, F 19–262) šalia kitų tekstų surašyta Pranciškaus Skorinos 1517 m. Prahoje leisto Psalmyno pratarmė ir Senojo Testamento Vilniaus Sąvadas – kelios Biblijos knygos, verstos iš hebrajų kalbos. A. Archipovas konstatavo, kad šis vertimas atliktas dar XV a. antrojoje pusėje ir nustatė vertėjo bruožus, leidžiančius mums manyti, kad jis veikiausiai buvo iš svetur atvykęs judėjas, priklausęs Provanso žydų kultūrinei tradicijai ir ilgesnį laiką gyvenęs LDK. Tikėtina, kad tai Zacharija ben Aaronas ha-Kohenas – mokytas žydas, 1454–1468 m. Kijeve perrašęs kelis žydiškus rankraščius, nes jis: a) gyveno Kijeve būtent XV a. antrojoje pusėje; b) rašė ir pats komentavo žydiškus rankraščius, vėliau verstus į rusėnų kalbą; c) tiksliai atitinka A. Archipovo rekonstruotą vertėjo portretą. Šis Zacharija tikriausiai tapatus slaviškuose šaltiniuose minimam mokytam žydui Scharijai, kuris 1471 m. rudenį kartu su Slucko kunigaikščiu Michailu Olelkovičiumi atvyko iš Kijevo į Novgorodą, kur tapo žydaujančiųjų stačiatikių judėjimo pradininku. Galima pateikti implicitinį, bet gana aiškų įrodymą, kad Supraslio rankraštyje surašyti būtent Zacharijos versti Biblijos tekstai. Čia Skorinos pratarmė pridėta prie vertimų iš hebrajų kalbos tikriausiai dėl Skorinos vardo panašumo į žydo Zacharijos vardą, kuris slaviškuose šaltiniuose rašomas įvairiai: Scharina, Schorina, Skarina. Taigi rankraščio perrašinėtojai bus supainioję du Senojo Testamento knygų vertėjus į slavų kalbą: rusėną Skoriną ir žydą Schariną. [Iš leidinio]

ENThe Slavonic manuscript of the Supraslis monastery, of about 1517–1530 (Library of Lithuanian Academy of Sciences, F 19–262), contains an introduction to the Psalm-book published in 1517 in Prague authored by Skaryna and The Vilnius Old Testament Digest next to other texts. A. Archipov has found that the translation dates back to the second half of the 15th c. and the translator probably was a Jew arrived from abroad, belonging to the Provance Jewish cultural tradition and having resided in the Grand Duchy of Lithuania for some time. It is likely that it was Zacharija ben Aaron ha-Kohen, an educated Jew who transcribed several Jewish manuscripts in Kiev in 1454–1468, since he: a) resided in Kiev namely in the second half of the 15th c.; b) wrote and commented on Jewish manuscripts that were later translated to the Ruthenian language himself; c) precisely complies with the translator portrait reconstructed by A. Archipov. The Zacharija must be the same person as an educated Jew Scharija, referred to in Slavonic sources, who arrived to Novgorod from Kiev with Mikhail Olelkowich, the Duke of Sluck, in 1471. An proof may be submitted that the Supraslis manuscript contains Biblical texts translated specifically by Zacharija. The introduction by Skaryna must have been added because of the resemblance of his name to the Jewish Zacharija, in Slavonic sources indicated as Scharina, Schorina, Skarina. Therefore, the transcribers of the manuscript must have confused two authors of the Slavonic translation of the Old Testament: a Ruthenian Skaryna and a Jew Scharija.

ISSN:
1822-3656
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8101
Updated:
2018-12-20 23:10:55
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: