Mokytojai apie informacinių technologijų poveikį mokinių raštingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojai apie informacinių technologijų poveikį mokinių raštingumui
Alternative Title:
Teachers on the effect of information technologies on pupils’ literacy
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2014, 87, p. 1-16
Keywords:
LT
Elektroninė komunikacija; Kalbos mokymas; Mokyklinis raštingumas; Mokyklinė rašytinė kalba; Raštingumas; Rašyba; Rašytinė kalba; Rašytinė lietuvių kalba.
EN
Computer-mediated communication; Electronic communication; Language acquisition; Literacy; Orthography; School literacy; Written Lithuanian; Written language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokytojų lituanistų apklausos rezultatų tyrimu, tikrinama hipotezė, kad privačiojoje mokinių rašytinėje kalboje naudojant informacines technologijas (toliau – IT) susiformavę rašybos įgūdžiai ryškiai veikia mokyklinę rašytinę kalbą. IT yra ne tik techninė elektroninės komunikacijos priemonė, bet ir socialinė bei psichologinė aplinka, kurioje tarpsta savitos mados, įpročiai ir bendravimo būdas, neabejotinai veikiantys mokinių rašybos įgūdžius. Mokytojų apklausos atsakymai atskleidė ketveriopą IT poveikį: psichologinį, socialinį, techninį ir funkcinį. Laisvosios elektroninės komunikacijos įpročiai perkeliami į mokyklinę rašytinę kalbą; dėl to pirmiausia pakito mokinių elgsena, susijusi su rašyba ir jos mokymusi (skubėjimas, neatidumas, atsainumas ir kt.). Sunkiau pasidarė išugdyti tvarkingumo poreikį, nes mokiniai, įpratę rašyti bet kaip, nesuvokia taisyklingo rašymo prasmės. Naujas bendravimo būdas – elektroninė komunikacija, taip pat lietuvių kalbai ne iki galo pritaikyta kompiuterinė įranga (apsunkinanti rašyti raides su diakritiniais ženklais) daro nemažą įtaką rašto technikai – rašybos formai, kuri perkeliama ir į mokyklinę rašytinę kalbai. IT pastebimai veikia ir mokyklinės rašytinės kalbos stilių: skurdėja žodynas, supaprastėja sakinių sandara, naudojamos šnekamosios kalbos formos, žargonas ir pan. Mokytojų apklausa atskleidė, kad norint pagerinti mokinių raštingumą, reikia įvertinti ne tik tiesioginį IT poveikį mokinių rašybai, bet ir kur kas platesnį IT daromą poveikį mokinių elgsenai, susijusiai su rašybos ir apskritai mokymosi procesu.

ENIn the article, based on the research of the survey results of teachers and specialist in Lithuanian philology, the hypothesis that writing skills formed in a private written language of students, while using informational technologies (IT), greatly affect academic written language, is checked. IT is not only technical tool of electronic communication but also social and physiological environment, in which unique fashions, habits and way of communication thrive, which undoubtedly, effect writing habits of students. Survey answers of teachers revealed fourfold impact of IT: psychologic, social, technical and functional. The habits of free electronic communication are transferred to academic writing language. Therefore, firstly, students' behaviour, which is related to writing and its learning, changed (hurrying, inaccuracy, neglecting and etc.). It became harder to develop the requirement of order because students are used to write anyhow and they do not understand the significance of correct writing. A new method of communication – electronic communication, also, not fully adapted for Lithuanian language, computer equipment (complicates to write letters with diacritical signs) greatly influences writing technique – form of writing, which is transferred to academic writing language. IT also noticeably influences the style of academic writing language: the vocabulary becomes poor, the structure of sentences becomes simple, the forms of colloquial language, the jargon are used and etc. The survey of teachers revealed that in order to improve the literacy of students, not only IT influence to the writing of students needs to be assessed but also rather wider influence of IT to the behaviour of students, which is related with writing and learning process.

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56946
Updated:
2021-03-10 10:21:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: