Papildytosios realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės naudingumas mokantis maisto medžiagų skaidymo žmogaus organizme tradicinių mokymo(si) priemonių kontekste : mokinių vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildytosios realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės naudingumas mokantis maisto medžiagų skaidymo žmogaus organizme tradicinių mokymo(si) priemonių kontekste: mokinių vertinimas
Alternative Title:
Usefulness of the learning means based upon augmented reality technology used for learning about alimentary stuff segmentation in human organism in the context of tradicional learning means: pupils' position
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2009, Nr. 3 (9), p. 167-177
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTAmžių sandūroje informacinių komunikacinių technologijų (toliau IKT) diegimas ir plėtra švietimo srityje tampa bene svarbiausiu pedagoginės bendruomenės diskusijų objektu visame pasaulyje. Tačiau IKT „perkėlimas“ į švietimo sistemą yra labai problemiška sritis, pritraukianti visuomenės dėmesį įvairiuose lygmenyse - moksliniame, techniniame, politiniame, vadybiniame. Tyrimai patvirtina, kad Lietuvoje vykdoma nepakankamai efektyvi IKT diegimo ir plėtros politika. Šio tyrimo tikslas - nustatyti, kaip mokiniai vertina eksperimentinės elektroninio mokymosi priemonės, grįstos papildytosios realybės technologija, naudingumą mokantis apie maisto medžiagų skaidymąsi žmogaus organizme tradicinių mokymo(si) priemonių kontekste. Rengiant tyrimo strategiją buvo atsižvelgta į kai kuriuos mokymo(si) organizavimo bendrojo lavinimo mokykloje ypatumus: pamokų metu tradiciškai naudojami vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, kai kada - kompiuterinės mokomosios programos, neapsieinama be mokytojo aiškinimo ir komentarų, o namuose mokiniai dažniausiai naudoja internetą. Remiantis šiais ypatumais bei praktine pedagogine patirtimi, buvo laikytasi mokymo(si) priemonių (toliau - MP) klasifikacijos į tradicines ir netradicines mokymo(si) priemones, į nepasižyminčias vizualumu, vizualines ir audiovizualines bei į statines ir dinamines. Eksperimento metu trys tiriamųjų grupės mokymosi proceso metu vienodomis sąlygomis naudojo tiek tradicines, tiek informacinėmis komunikacinėmis technologijomis grįstas priemones. Straipsnyje pateikti šio eksperimento rezultatai.Reikšminiai žodžiai: Informacinės komunikacinės technologijos; Mokymo(si) priemonės; Papildytosios realybės technologija; Vizualios mokymo(si) priemonės; Vizualios mokymosi priemonės; Augmented Reality Technology; Information Communications Technology; Information and Communication Technologies; Learning means; Training (learning) tools; Visual learning means; Visual training (learning) tools.

ENWith the recent research we had an aim to find out how pupils rate experimental learning means - e-leaming platform based upon augmented reality technology in the aspect of usefulness while learning about alimentary stuff segmentation in human organism. There was also one more aim to determine how the use of ARTP changes pupils' attitude towards usefulness of traditional learning means. To reach the aim, the questionnaire of enclosed type was used. During the research it was determined that The use of e-learning platform based upon augmented reality technology influenced rating of some traditional learning means in the aspect of usefulness while learning the organs of human digestive system and digestive tract. Besides, it was determined that visual learning means (giving imagery and visualizing abstract learning material) are rated unequally in the aspect of usefulness: dynamic audiovisual learning means (animated film, e-learning platform based upon augmented reality technology) are rated as useful and static visual teaching/learning means, even those which are based upon information communication technology, (texts and pictures on the Internet) are rated as not so useful. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41247
Updated:
2017-09-17 07:07:18
Metrics:
Views: 27
Export: