Papildytos realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės vertinimas : edukacinis veiksmingumas tradicinių priemonių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildytos realybės technologija grįstos mokymo(si) priemonės vertinimas: edukacinis veiksmingumas tradicinių priemonių kontekste
Alternative Title:
Assessment of a teaching / learning means based on augmented reality technology: educational efficiency in the context of traditional means
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 207-216
Keywords:
LT
Papildytosios realybės technologija; informacinės komunikacinės technologijos; mokymo /; mokymosi priemonės; vizualinės mokymo(si) priemonės; IKT; papildytos realybės technologija; gamtamokslinis ugdymas.
EN
Augmented Reality Technology; Information and Communication Technologies; resources for learning; training aids; visual training aids.; ICT; augmented reality technology; science education.
Summary / Abstract:

LTMokslinės informacijos šaltinių analizė rodo, kad pasaulyje neapsiribojama tradicinėmis mokymo(si) priemonėmis ar jau žinomomis ugdymo technologijomis. Naujausi moksliniai tyrinėjimai iliustruoja, kad, be tradicinės realios ir šiuo metu vis plačiau taikomos virtualios aplinkos, mokymui(si) gali būti panaudota ir mišri aplinka. Minėtai aplinkai sukurti taikoma pakankamai nauja, pedagoginėje praktikoje mažai žinoma papildytosios realybės technologija, kuri, anot M. Adams (2005), yra viena iš dešimties žmonijai svarbiausių technologijų, galinčių būti labai naudinga mokantis. Siu0 tyrimu siekiama nustatyti, kaip mokiniai vertina eksperimentinę mokymosi priemonę, grįstą papildytosios realybės technologija, naudingumo, mokantis žmogaus virškinimo sistemos bei virškinamojo trakto organus, aspektu, bei nustatyti, kaip PRMP (papildytosios realybės technologija grįsta priemonė) naudojimas keičia mokinių požiūrį į tradicinių mokymosi) priemonių naudingumą. Uždaro tipo anketa nustatyta, kurios tradicinės mokymosi priemonės vertinamos kaip naudingos, kai kurios iš jų - mažai naudingos arba nenaudingos. E-mokymo(si) platformos, grindžiamos papildytos realybės technologija, taikymas mokantis apie žmogaus virškinimo sistemos bei virškinimo trakto organus, sudarė sąlygas lyginti tradicinių ir netradicinių mokymo priemonių vertingumą. Nustatyta, kad vizualinės mokymo(si) priemonės (suteikiančios vaizdumo abstrakčiai mokymosi temai), vertinamos nevienodai: dinaminės audiovizualinės mokymo(si) priemonės vertinamos kaip naudingos, o statinės vizualinės mokymo(si) priemonės, net irtos, kurios grindžiamos informacinėmis komunikacinėmis technologijomis - vertinamos kaip mažai naudingos. [Iš leidinio]

ENThe analysis of scientific information sources shows that the world is not restricted to currently used teaching/learning means or already known education technologies. The latest scientific researches illustrate that alongside traditional real and currently increasingly more widespread virtual environment mixed environment can also be used for teaching/learning. To create the above-mentioned environment, quite new augmented reality technology, which is little known in pedagogical practice, is used. According M. Adams (2005), it is one of ten most important technologies for the mankind, which can be very useful while studying. The present research aims to find out how pupils rate experimental learning means- e-teaching/learning platform based upon augmented reality technology in the aspect of usefulness while learning about the organs of human digestive system and digestive tract. Another aim is to determine how the use of ARTP changes pupils' attitude towards usefulness of traditional teaching/learning means. To achieve the aim, the questionnaire of closed type was used. During the research it was determined which traditional learning means are rated as useful ones and which as not so useful or even useless. The use of E-teaching/learning platform based upon augmented reality technology influenced rating of some traditional teaching/learning means in the aspect of usefulness while learning the organs of human digestive system and digestive tract.Besides, it was determined that visual teaching/learning means (giving imagery and visualizing abstract learning material) are rated differently in the aspect of usefulness while learning the organs of human digestive system and digestive tract: dynamic audiovisual teaching/learning means (animated film, e-teaching/learning platform based upon augmented reality technology) are rated as useful and static visual teaching/learning means, even those that are based upon information and communication technologies (texts and pictures on the Internet) are rated as not so useful. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20927
Updated:
2018-12-17 12:27:17
Metrics:
Views: 64    Downloads: 3
Export: