Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys : variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis)
Alternative Title:
Perceptual dialectology instruments and directions for research: areas of variants in mental maps (case of Biržai)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 74, p. 89-120
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama perceptyviosios dialektologijos nuostatų taikymo galimybė lietuvių regioninio variantiškumo tyrimuose, be to, pateikiama trumpa perceptyviosios dialektologijos principų formavimosi istorija. Tiriamosios straipsnio dalies pamatas - mokslinio projekto Bendrinės lietuvių kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje medžiaga. Remiantis vieno iš projekto punktų - Biržų geolekto - zonoje atlikto tyrimo duomenimis, straipsnyje demonstruojama, kaip perceptyviosios dialektologijos principais pagrįsti tyrimai gali būti integruoti tiriant tradicines lietuvių tarmes ir naujuosius jų darinius. Straipsnyje didžiausias dėmesys telkiamas į vadinamojo pieštinio žemėlapio (an. draw a map) užduoties Biržų geolekto zonoje duomenis. Suvokimo izoglosių pobūdis ir tankis jaunųjų biržiečių pieštiniuose žemėlapiuose atskleidžia, kad paprastieji kalbos bendruomenės nariai turi skirtingus tarmiškumo - kaip skiriamųjų bruožų - vaizdinius. Jaunųjų biržiečių pieštiniai žemėlapiai rodo nekonfliktinį santykį su aplinkos kodu, o tai savo ruožtu brėžia optimistines Biržų geolekto perspektyvas. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the possibilities of application of the principles of perceptual dialectology in the Lithuanian regional variability research. In addition, a brief history of the principles of perceptual dialectology formation is introduced. The foundation of the research part of the paper is the material from the scientific project Standard Lithuanian Language Place in the Mental Map. On the basis of research data of one of the area points - the geolect of Biržai - this paper shows how the research based on the principles of perceptual dialectology can be integrated into the study of traditional Lithuanian dialects and new new varieties. The article focuses on the data of the task “draw a map” in the area of the geolect of Biržai. The character and density of perceptive isogloss in the drawn maps of the young residents of Biržai reveals that the ordinary members of the language community have different images of dialecticism as distinctive features. The drawn maps of the young residents of Biržai show a non-conflicting relationship with the code of environment, which, in turn, draws optimistic prospects for the geolect of Biržai. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59085
Updated:
2018-12-17 14:06:52
Metrics:
Views: 139    Downloads: 57
Export: