Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose
Alternative Title:
Lithuanian high school students’ approach: the reflection of education in standard language images
In the Journal:
Verbum. 2016, t. 7, p. 17-33
Keywords:
LT
Biržai; Kretinga; Kupiškis; Mažeikiai; Merkinė; Plungė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Varėna; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas išsilavinimo kaip vieno iš bendrinės kalbos vaizdinio požymių integruotumo analizei pristatyti. Tyrimo pagrindas – mokslinio projekto „Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje“ duomenys. Tyrimas vykdytas dešimtyje punktų, kurie, atsižvelgiant į užimamą plotą, proporcingai pasirinkti žemaičių (3) ir aukštaičių (7) geolektinėse ir regiolektinėse zonose. Bendra tyrimo imtis – 1415 tiriamųjų. Medžiagos tipas – sąmoningosios jaunuolių nuostatos, gautos atlikus anoniminį anketavimą. Pagrindinis anketos klausimų ir užduočių blokas yra skirtas regioninio variantiškumo vertinimui, savo požiūrį į bendrinę kalbą tiriamieji atskleidė per mentalinį žemėlapį ir atsakydami į atvirąjį ketvirtąjį anketos klausimą, skirtą bendrine kalba kalbančio žmogaus asociatams išsiaiškinti. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslui pasiekti yra svarbi bendrinės kalbos vartotojo asociatų užduoties medžiaga. Analizuojant laikomasi nuostatos, kad varianto ir jo vartotojo bruožai paprastojo kalbos bendruomenės nario požiūriu iš esmės yra susiję. Plėtojant įžvalgas apie išsilavinimo kaip bendrinės kalbos požymio integruotumą Lietuvos jaunuolių vaizdiniuose, nuosekliai išskleidžiami visų dešimties tyrimo punktų duomenys, aiškinami juose fiksuoti bendrumai ir skirtumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asociatas; Bendrinė kalba; Geolektas; Išsilavinimas; Konceptualizacija; Regiolektas; Sąmoningosios nuostatos; Vaizdinys; „reikšminių žodžių“ technika; Associate; Conceptualization; Conscious attitudes; Education; Geolect; Image; Image'; Regiolect; Standard language; The “keywords“ technique.

ENThe paper analyses the integrality of education feature in the image of standard language constructed by ordinary members of a language community. A part of the material taken from the research project "The Position of Standard Language in the Mental Map of the Lithuanian Language" devoted to the analysis of geolinguistic competence of ordinary members of a language community makes the empirical basis for such inquiry. The geolinguistic competence research was carried out in ten areas across the entire territory of Lithuania. Its general sample is 1,415 respondents. The paper focuses on the data received during the so called associate task when the respondents had to name the major associates of a standard language user. Upon employing the "keywords" technique for the classification of the associate data, it was discovered that education was integrated into the standard language images both among highlanders and lowlanders. The education associate was verbalised by the categories of intelligence, education, learnedness, high intellect, knowledge, and other. Approximately one third of young lowlanders (i.e. around 32% respondents of Plungė geolect; 30.77% respondents of Mažeikiai geolect; 32.20% respondents of Kretinga geolect) pointed out education as the most distinct layer of the standard language image. The comparative analysis of the three areas of the Lowland background concerning an inclusion of the education element into the image of standard language revealed that the images distinguished by Kretinga youth and Mažeikiai youth were closer to each other. In the structure of their standard language conceptualisation, the education segment occupied the central position together with the city segment. Other features, such as contemporaneity, culture, (simply) Lithuanian, etc. operated as secondary.Education was integrated into the generalised images of standard language by representatives of all the young highlanders’ groups; yet this segment was not equally important to the respondents of all the groups. The highest percentage (51.90%) of the respondents of the West-eastern Highland regiolect centre distinguished education as a significant feature of the standard language image. The same attitude was verbalised by approximately one third of the respondents of the geolect zones of Biržai and Varėna (including Merkinė), the respondents of the North-western Highland regiolect centre (Šiauliai) and the border zone of the Eastern and Western regiolects of East Highland (Kupiškis). The attitudes of the Vilkaviškis young respondents were most exclusive among all the respondent groups representing the Highland linguistic background: the stereotypical evaluation of a standard language user which might include the education associate has not been spread more widely. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2016.7.10283
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67392
Updated:
2020-06-03 17:57:05
Metrics:
Views: 37    Downloads: 12
Export: