Ekonomikos ir finansų teorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos ir finansų teorijos
Alternative Title:
Theoretical aspects of economics and finance
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013.
Pages:
226 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Ekonomika; Ekonomikos teorijos, finansų teorijos; Ūkio politika; Verslo organizavimo formos, pajamos, sąnaudos, pelnas; Paklausa; Pasiūla; Rinka, rinkos tipai; Šalies biudžetas; Tarptautinė prekyba; Užsienio investicijos; Tarptautinė valiutų sistema; Economics; Economic theory, finance theory; Agricultural policy; Business organization, revenues, costs and profit; Demand; Supply; Market, market types; The national budget; International trade; Foreign investments; International currency system.
Contents:
Įvadas — Ekonomikos samprata — Ūkio ir finansų teorijos — Mikroekonomika — Makroekonomika — Pagrindinė ekonomikos problema — Ūkio politika ir jos tikslai — Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos — Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai — Pelnas ir gamybos sąnaudos — Pelnas kaip ūkinės veiklos veiksmingumo kriterijus — Mažėjančio gamybos naudingumo dėsnis — Masto ekonomija — Rinkos elementai ir jos veikimas — Varžytuvės ir jų tipai — Paklausa ir pasiūla — Paklausos ir pasiūlos lankstumas — Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis — Rinkos sudarymo būdai — Įmonės pusiausvyra artimuoju laikotarpiu — Monopolistinė rinka — Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų būdai — Gamybos išteklių ir pajamų paskirstymas — Netobulos konkurencijos darbo rinka — Darbo užmokesčio formos — Palūkanos ir renta — Pajamų nelygybė ir rinkos sunkumai — Skurdą kiek galint mažinančios priemonės — Viešojo sektoriaus tarnautojų vaidmuo šalies ūkyje — Bendras nacionalinis gaminys — Nacionalinio gaminio rodikliai — Ūkio pusiausvyra — Klasikinė ūkio pusiausvyra — Nedarbas ir jo rūšys — Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas — Kainų didėjimo esmė ir rūšys — Antiinfliacinės priemonės — Nedarbo ir kainų kilimo ryšys — Šalies biudžetas ir viešųjų finansų politika — Biudžeto deficito finansavimas — Šalies viešųjų finansų politika — Pinigų rūšys — Pinigų paklausa — Pinigų pasiūla — Centrinio banko pinigų politika — Lietuvos banko pinigų politika — Atviros ekonomikos tarptautiniai aspektai — Užsienio investicijos — Tarptautinė valiutų sistema — Tarptautinės valiutų sistemos raida — Brettono Woodso sistema — Tarptautinės prekybos samprata — Ekonomikos atvirumas — Ūkio saugumas — Užsienio prekybos balansas — Tarptautinių mainų teorijos — Merkantilizmas —Absoliutaus pranašumo teorija (APT) — Tarptautinės prekybos politika (TPP) — Laisvoji prekyba — Protekcionizmas — Dempingas — Embargas — Tarptautinės prekybos reguliavimas — Muitai — Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės — Kitos užsienio prekybos kliūtys — Valiutų prekybos rinka — Valiutos pirkimo ir pardavimo santykiai tarptautinėje ekonomikoje — Arbitražas — Tarptautinės valiutos sistema — Valiutos kurso keitimo būdai — Šiuolaikinių valiutos keitimo santykio rūšys — Svarbiausios institucijos tarptautinėje finansų paradigmoje — Globalios rinkos finansų institucijos — Regioninės reikšmės finansų institucijos — Pasaulinė prekybos organizacija — Valiutų valdyba Lietuvoje — Išvados — Santrauka anglų kalba — Literatūra — Papildomi šaltiniai.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget; Verslas / Business; Prekybos politika / Trade policy; Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments.
ISBN:
9786098074182
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52067
Updated:
2022-12-29 16:08:08
Metrics:
Views: 105    Downloads: 36
Export: