Žalio pieno vidaus rinkos struktūra ir koncentracija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žalio pieno vidaus rinkos struktūra ir koncentracija Lietuvoje
Alternative Title:
Structure and concentration of domestic market of raw milk in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2019, T. 41, Nr. 4, p. 576-588
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kooperatyvai; Oligopsonija; Pieno perdirbėjai; Pirkėjų koncentracija; Žalio pieno rinka; Concentration of buyers; Cooperatives; Milk processors; Oligopsonia; Oligopsony; Raw milk market.
Keywords:
LT
Kooperatyvai; Oligopsonija; Pieno perdirbėjai; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Žalio pieno rinka.
EN
Concentration of buyers; Cooperatives; Milk processors; Oligopsony; Oligopsonia; Raw milk market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama žalio pieno rinkos ir pasiūlos, ir paklausos koncentracijos lygio – vertinimo problema, kai tyrėjams pasiekiama labai ribota informacija apie pardavimus ir pirkimus individualiu pieno gamintojų (t. y. pardavėjų) bei pieną perdirbančių įmonių ar kitų pieną perparduodančių tarpininkų (t. y. pirkėjų) lygmeniu. Pasitelkus abstraktaus modeliavimo, normalizuotos Lorenco kreivės, koncentracijos laipsnio (RC) ir Herfindalio-Hiršmano indekso (HHI) bei jų dinamikos palyginamosios analizės būdus, išplėtotas žalio pieno rinkos struktūros hipotetinis modelis ir nustatytas Lietuvos žalio pieno vidaus rinkos koncentracijos lygis. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad, viena vertus, žalio pieno pasiūla vidaus rinkoje dekoncentruota, o neasocijuoti kooperatyvai gamintojų realios derybinės galios rinkoje nesukuria. Antra vertus, didelės RC6 reikšmės šią rinką leidžia klasifikuoti kaip oligopsoninę, turinčią beveik stabilų (po 2009 m. ekonomikos krizės šiek tiek sumažėjusį) pirkėjų koncentracijos laipsnį. [Iš leidinio]

ENThe study addresses the problem of assessing raw milk market concentration on both sides – supply and demand – when researchers have very limited information on sales and purchases of milk producers (i.e. sellers), dairy manufacturers and other raw milk resellers (i.e. buyers) at the individual level. Based on abstract modelling, the normalized Lorenz curve, comparative analysis of the con-centration ratio (RC) and the Herfindahl-Hirschman index (HHI) and their dynamics, a hypothetical model of structural elements of raw milk market was developed, and concentration level on Lithua-nian domestic raw milk market was determined. The empirical findings show that, on the one hand, the supply of raw milk on the domestic market is deconcentrated and that unassociated cooperatives do not create real producers’ bargaining power on the market. On the other hand, high values of RC6 allow for classifying this market as oligopsony market, with an almost stable concentration of buyers (the concentration has slightly decreased after the 2009 economic crisis). [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2019.47
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87594
Updated:
2020-12-17 20:24:32
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: