Ekologiškų produktų vartojimo kultūrai Lietuvoje darantys įtaką veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologiškų produktų vartojimo kultūrai Lietuvoje darantys įtaką veiksniai
Alternative Title:
Factors affecting consumption culture for organic products in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 3, p. 663-671
Keywords:
LT
Ekologiški produktai; Vartojimo elgsena; Vartojimo kultūra; Vartotojai.
EN
Consumers; Consuming culture; Consumption behavior; Consumption's culture; Customer behavior; Organic agricultural product.
Summary / Abstract:

LTEkologiškų maisto produktų vartojimas sudaro mažiau nei 2 proc. visos maisto produktų rinkos Europos Sąjungos šalyse (Europos..., 2012). Lietuviai yra labiau susirūpinę ekologiškais produktais (maisto priedais, esančiais maiste, nitratų ir pesticidų liekanomis daržovėse, antibiotikais ir hormonais maiste) nei kiti Europos Sąjungos šalių gyventojai. Kodėl lietuviai vis dažniau perka ekologiškus produktus? Kokie vartojimo kultūros veiksniai turi įtakos ekologiškų produktų pasirinkimui Lietuvoje. Žinant šiuos veiksnius, būtų galima ir kitose ES šalyse stiprinti ekologiškų produktų vartojimą ir formuoti vartotojų elgseną. Tyrimo tikslas – išanalizavus ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūrą formuojančius veiksnius, aptarti, kurie iš jų svarbiausi Lietuvos rinkoje. Straipsnyje analizuota mokslinė literatūra, skirta ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūrai aptarti, ir atliktas empirinis tyrimas taikant anketinę apklausą. Apibendrinus mokslinę literatūrą pateikiamas sukurtas ekologiškų žemės ūkio produktų vartojimo kultūros teorinis modelis, kuris patikrinamas kiekybiniu anketinės apklausos metodu. Pagal gautus tyrimo pirminių duomenų rezultatus nustatyta, kad ekologiškų produktų vartojimo kultūrai Lietuvoje įtakos turi du veiksniai: vartotojo vertybės ir įpročiai. [Iš leidinio]

ENThe organic food consumption creates only 2% of the total food market, although the consumption of these products is slowly growing (European Commission 2011). Consumption of organic products is not only important for the health, but also organic farming using their resources more efficient, what promotes rural development and employment. Organic products consumption has short-term, long-term economic and political benefits. To form consumer culture need some time, to encourage people to choose more organic products, first need to explore factors, which forms the culture of organic products consumption. When the demand is encouraged, supply could be increased as well, that’s why is important for organizations’ to find them factors which affects culture organic food consumption, so they could increase sales of their products. The aim of the research - to analyse factors which forms culture of organic products consumption, to identify which ones are most important in Lithuanian market. In the article summarized the scientific literature, generated theoretical model of organic products consumption culture, and verified by questionnaire survey method. Find results are showed that the organic consumer culture in Lithuania is influenced by two factors: consumer values and attitudes with habits. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.063
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58911
Updated:
2021-02-04 10:36:12
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: