Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Teachers' readiness to teach integrate consumer education in secondary school
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 98, p. 29-38
Keywords:
LT
Vartojimo kultūra; Mokytojo kompetencijos; Darnus vystymasis; Bendrosios programos; Integruojamosios ir prevencinės programos.
EN
Consumer education; Consumer rights; Professional competencies; Sustainable development; National standards; Integrative and preventive programs.
Summary / Abstract:

LTVartotojų švietimas nurodomas kaip viena iš prioritetinių Europos Sąjungos vartotojų politikos, kurią atliepia ir Lietuvos nacionalinė vartotojų švietimo programa, krypčių. Europos Sąjungos vartotojai turi teisę į aukštos kokybės produktus ir paslaugas, galimybę pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą, nemokamai pataisyti prekę arba atgauti už šią prekę sumokėtus pinigus. Vartotojo teisių išmanymas yra aktyvios pilietiškos visuomenės ugdymo pagrindas. Kritiškai mąstantys ir aktyvūs vartotojai keičia verslo ir gamybos požiūrį į prekės ar paslaugos kokybę. Mus domino klausimai, ar Lietuvos vartotojai yra pasirengę ginti savo teises, ar mokytojai turi kompetencijų ugdyti jaunosios kartos vartojimo kultūrą ir integruoti vartotojų švietimo temas į dėstomą dalyką? Straipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai atskleidžia, kokie vartojimo kultūros klausimai yra dažniausiai aptariami biologijos, chemijos, geografijos, technologijų, kūno kultūros pamokose, taip pat kokios yra mokytojų nuostatos ir vyraujantys elgesio stereotipai vartojimo kultūros srityje. Nustatyta, kad mokytojų požiūris į vartojimo kultūros ugdymo integravimą mokomuosiuose dalykuose yra pozityvus. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad jų žinios ir elgesio stereotipai neatspindi atsakingo vartojimo idėjų. Daugiausia mokytojai su mokiniais diskutuoja sveikatos ir gyvenimo kokybės klausimais, o mažiausiai per pamokas liečiama asmeninių finansų ir vartotojo teisių sritis. Mokytojai linkę manyti, kad reklama neturi įtakos jų kaip vartotojų elgesiui, o tyrimas parodė, kad daugeliu atvejų reklama yra tiesiog neatpažįstama ir turi neigiamos įtakos. Taigi mokytojams yra reikalingos papildomosios vartojimo kultūros ugdymo kompetencijos, kurios jiems leistų savo žiniomis ir asmeniniu pavyzdžiu sėkmingiau ugdyti jaunųjų vartotojų kultūrą. [Iš leidinio]

ENThe Constitution of The European Union states that the Union policy warranties a high level of consumer protection. European citizens have their right to find only high quality products in a market, to have a product replaced, repaired or to have a refund or reduction in price for any fault in the product that you were not made aware of at the time of purchase. The knowledge of consumer rights is a basis for the development of responsible citizenship in the society. Critical and active consumers influence industry and market, force production of the high quality goods and services. Are Lithuanian consumers ready to use their rights? Are teachers competent to integrate the consumer rights topics into their subject? The results of the research show that the teacher's attitudes towards integration of consumer education in secondary school are positive. However their knowledge and behavioral stereotypes do not reflect the ideas of responsible consumption. The questions of health and the quality of life are the most frequently discussed with the pupils. The questions of personal finances and consumer rights are covered during the lessons the least. Even the teachers are keen to think that commercial persuasion do not have any influence on their behavior, the research revealed that in most of the cases they simply do not recognize the advertisement and are influenced by misleading advertisement. Therefore the knowledge and additional competencies of the marketing would lead teachers to more responsible behavior and successful education of yang consumers. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27283
Updated:
2018-12-17 12:45:37
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: