Individo kultūrinis tapatumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individo kultūrinis tapatumas
Alternative Title:
Cultural identity of an individual
In the Journal:
Problemos. 2011, t. 80, p. 65-74
Keywords:
LT
Individas; Tapatumas; Kultūra; Socialumas.
EN
Individual; Identity; Culture; Sociality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra apibūdinti individo kultūrinį tapatumą, jį formuojančius veiksnius. Remiamasi prielaida, kad individo tapatumas, nedalus savo visuma, gali būti apibūdinamas skirtingais aspektais, įvardijamais kaip daliniai tapatumai, pavyzdžiui, kultūrinis, socialinis, politinis, konfesinis ir kitokie. Bendrąja prasme individo kultūrinį tapatumą lemia kultūroje, kurioje individas gyvena, susiformavusi žmogaus samprata. Tolesnė sklaida rodo, kad individo kultūrinis tapatumas yra trijų veiksnių – individo subjektyvumo, socialinės aplinkos ir kultūrinių poveikių išvestinė. Tai šeimoje ir mokykloje prasidedantis, visą gyvenimą trunkantis vyksmas, kurio pobūdis priklauso nuo to, kokias kultūros vertybes individas renkasi ir su jomis tapatinasi. Individo kultūrinis tapatumas lyginamas su socialinio tapatumo bruožais. [Iš leidinio]

ENPurpose of this paper is to describe the cultural identity of the individual, to show it forming factors. The research rests on the presumption, that the identity of the individual is indivisible as a whole, but can be described from different points of view, thus making a sort of partial identities, such as cultural, social, political, confessional. In general outline the cultural identity of the individual is to great extend defined by the concepts of a man prevalent in the culture where an individual lives. The following analysis shows, that the cultural identity of the individual can be defined as a sort of derivative of such factors as the subjectivity of the individual, social environment and cultural influencies. This is a lifelong process, beginning in the family and in the school, later depending on which cultural values the individual prefers and identifies himself with. The cultural identity of the individual is characterised comparing it the individuals social identity. [From the publication]

DOI:
10.15388/Problemos.2011.0.1307
ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89403
Updated:
2020-11-17 11:38:17
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: