O mało znanym słowniku polsko-łacińskim Konstantego Szyrwida z 1641 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O mało znanym słowniku polsko-łacińskim Konstantego Szyrwida z 1641 roku
Alternative Title:
  • On the little known Polish-Latin dictionary by Konstanty Szyrwid from 1641 summary
  • Apie mažai žinomą 1641 metų Konstantino Sirvydo lenkų-lietuvių kalbų žodyną
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Konstantinas Sirvydas; Lenkų-lotynų žodynai; Leksikografiniai šaltiniai; Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai; Rytprūsių žodynai; Sirvydo žodynas; Old writings; Polish-Latin dictionaries; Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Konstantinas Sirvydas; Leksikografija / Lexicography; Lenkų-lotynų žodynai; Rytprūsių žodynai; Senieji raštai; Sirvydo žodynas; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTLeksikografinį Konstantino Sirvydo, kuris vartojo lenkų kalbą mokslinės karjeros pradžioje, palikimą galima tirti įvairiais aspektais. Šio straipsnio tikslas - pateikti seno spaudinio „Dictionarium Polono- latinum in usum studiosae iuventutis Polonae“, išleisto Varšuvoje 1641 metais Jano Trelpinskio tipografijoje, filologinę ir lingvistinę analizę. K. Sirvydo dvikalbį lotynų-lenkų kalbų žodyno leidimą, skirtą mokymo tikslams, mini lietuvių kalbos istorijos tyrėjai ir bibliografai, tačiau lenkų kalbos ir literatūros kontekste jis nebuvo tyrinėtas. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama besiformuojantiems skiriamiesiems lenkų kalbos, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninio varianto, bruožams, pastebėtiems lenkiškoje K. Sirvydo žodyno medžiagoje, ir pasaulietinei leksikai, atspindinčiai žodyno autoriaus laikų visuomenės ydas ir polinkius. Lenkiškoje žodyno dalyje pateikiama labai daug paprastos leksikos, susijusios su žmogaus kūnu (dažniausiai apie persivalgymą), pavyzdžiui, maciek/kißka gruba ‘pilvas’, gęba ‘burna’, czeluść w ustach ‘burna’. Gausu ligų pavadinimų ir sveikatos problemas nusakančių žodžių bei grubios leksikos, apibūdinančios žmogaus silpnybes: polinkį į pasilinksminimus, tuštybę, plepumą, apkalbas, negarbingą elgesį. Kartais ryškus leksikografo jėzuitų kunigo pamokantis tonas. [Iš leidinio]

ENThe lexicographic legacy of Konstanty Szyrwid (Lithuanian: Konstantinas Sirvydas), wito used the Polish language as the starting point of his research, can be analyzed from different research perspectives. The aim of the article is a philological and linguistic analysis of the old print entitled Dictionarium Polonolatinum in usum studiosae iuventutis Polonae, published in 1641 in Warsaw, in Jan Trelpiiiskis typography. The bilingual Latin-Polish edition of K. Szyrwids dictionary, intended for educational purposes, has been noticed by bibliographers and historians of the Lithuanian language. However, it has not been analyzed in the context of the Polish Language and Literature Studies. The focus of the paper is on the following issues: the appearance of the differentiating features of the regional variation of Polish on the territory of the Grand Duchy of Lithuania in K. Szyrwid’s Polish language material and the vocabulary related to the secular world, reflecting the image and vices of the society contemporary with the author of the dictionary. In the Polish section of the Dictionarium there are numerous common words related to the physicality of man (often in conjunction with the meaning of overeating), such as maciek/kißka gruba ‘stomach’, gęba ‘trap, mouth’, czeluść w ustach ‘trap, mouth’. The names for diseases and health issues are abundant as well as crude words characterizing the mundane human weaknesses: a tendency to enjoyment, frivolity, chattering, gossip and indecent behavior. The lexicographer, as a Jesuit priest, sometimes takes a moralizing attitude. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58573
Updated:
2022-01-16 16:12:46
Metrics:
Views: 16
Export: