Leksikografija ir leksikologija. D. 3, Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Leksikografija ir leksikologija. D. 3, Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha
Alternative Title:
Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha
Editors:
Šimėnaitė, Zita, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013.
Pages:
405 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Postilė; Biblijos vertimas; Konstantinas Sirvydas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai; Leksikografiniai šaltiniai; Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai; Rytprūsių žodynai; Sirvydo žodynas; Old writings; Postil; Bible translation; German-Lithuanian dictionaries; Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources.
Contents:
Pratarmė — Das Promptuarium von Konstantinas Sirvydas zwischen Vorlagenabhängigkeit und Innovation / Christiane Schiller — Kristijono Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum / Vilma Zubaitienė — Dobór haseł w części polskiej słownika Konstantego Szyrwida / Halina Karaś — О mało znanym słowniku polsko-łacińskim Konstantego Szyrwida z 1641 roku / Zofia Sawaniewska-Mochowa — Konstantino Sirvydo žodynų leksika didžiajame Lietuvių kalbos žodyne / Gertrūda Naktinienė — Konstantino Sirvydo raštų įtaka Antano Baranausko Šventojo Rašto vertimui / Rita Šepetytė — Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum leksikos skoliniai / Nijolė Čepienė — Dėl Konstantino Sirvydo Punktų sakymų teksto struktūros, turinio ir šaltinių / Virginija Vasiliauskienė — O tekście polskim Punktów Kazań Konstantego Szyrwida / Krystyna Rutkowska — Konstantino Sirvydo Punktai sakymų: sugretinus lietuviškąją ir lenkiškąją teksto versijas / Jūratė Pajėdienė — Konstantino Sirvydo Punktai sakymų: Baroko pamokslo ypatumai / Viktorija Vaitkevičiūtė — „Wisos vpes inteka mariosna, à tećiau marios nepatwista.“ Žodžio tečiau vartojimas Konstantino Sirvydo Punktuose sakymų / Artūras Judžentis — Daiktavardžio predikatyvo morfosintaksinis žymėjimas Konstantino Sirvydo Punktų sakymų lietuviškame ir lenkiškame tekste / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė — Konstantinas Sirvydas ir jo aplinka / Zigmas Zinkevičius — Słownik Konstanta Szyrwida na tle leksykografii polskiej i europejskiej / Tadeusz Piotrowski — Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku i jego źródła słownikowe / Włodzimierz Gruszczyński, Małgorzata B. Majewska — Szesnasto- i siedemnastowieczne polskie pieśni i modlitwy ewangelików z Jednoty Litewskiej jako zjawisko językowe i stylistyczne / Izabela Winiarska-Górska —Lietuvių versti ir vengrų fordít semantika ir jos atspindėjimas XVII-XVIII a. vengrų žodynuose / Aranka Laczházi.
Keywords:
LT
Biblija / Bible; Konstantinas Sirvydas; Leksikografija / Lexicography; Postilė; Rytprūsių žodynai; Senieji raštai; Sirvydo žodynas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai.
EN
Bible translation; Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; German-Lithuanian dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources; Old writings; Postil.
Summary / Abstract:

LTMokslo straipsnių rinkinys skirtas pirmojo lietuvių leksikografo Konstantino Sirvydo (~1580-1631) asmenybės ir darbų sukaktims paminėti. Pirmajame knygos skyriuje nagrinėjama K. Sirvydo žodynų problematika, o antrasis skyrius skirtas jo pamokslų "Punktai sakymų lietuviškų ir lenkiškų tekstų" analizei. Trečiame skyriuje spausdinami tyrimai, susiję su K. Sirvydu ir jo epocha. Pabaigoje pateikiama K. Sirvydo 1960-2013 metų bibliografija.

Parts:
Related Publications:
Refleksje filologa nad edycją spuścizny kaznodziejskiej Konstantego Szyrwida : recenzija / Zofia Sawaniewska-Mochowa. Slavistica Vilnensis. 2018, 63, p. 393-397.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58569
Updated:
2022-02-08 22:47:56
Metrics:
Views: 39
Export: