Konfrontacja pojęć prawnych w słowniku Konstantego Szyrwida i w Statutach litewskich

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Konfrontacja pojęć prawnych w słowniku Konstantego Szyrwida i w Statutach litewskich
Alternative Title:
Confronting juridical terms of the dictionary of Konstantinas Szirwydas and of the Statutes of the Great Duchy of Lithuania
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 145-164
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Istorija; Kalba, lenkų; Kalba, lietuvių; Kalba, lotynų; Konstantinas Sirvydas; Lietuvos statutai; Paribys; Prototipai; Prototipų teorija; Teisė; Teisės terminai; Terminologija; Constantinus Szyrwid; History; Juridical terms; Language, latine; Language, lithuanian; Language, polish; Law; Periphery; Prototipes theory; Prototype; Statute of Lithuania; Statutes of Lithuania; Terminology.
Keywords:
LT
Istorija; Kalba, lenkų; Kalba, lietuvių; Kalba, lotynų; Konstantinas Sirvydas; Lietuvos statutai; Paribys; Prototipai; Prototipų teorija; Terminija / Terminology; Lenkų kalba / Polish language; Teisės istorija / History of law.
EN
Constantinus Szyrwid; History; Juridical terms; Language, latine; Language, lithuanian; Language, polish; Law; Periphery; Prototype; Prototipes theory; Statute of Lithuania; Statutes of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas teisinių sąvokų vartojimo Konstantino Širvydo žodyne ir Lietuvos statutuose nesutapimų analizei. Rekonstruojama teisinių terminų, vartotų XVI a. Lietuvos juridiniuose dokumentuose, sistema ir tiriant jų vartojimą tekstuose (statutuose) atskleidžiama, kaip juos suprato Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė XVII a. Analizuojami lenkiški, rusiški, lotyniški ir lietuviški tekstai bei juridinės sąvokos. Asmenų tarpusavio santykius apibrėžiančių kategorijų prototipai (teisė, kaltė, teismas, valdžia), kaip ir analogiški juridinių kategorijų prototipai (teisė, skola, kaltė, žala) teisiniuose dokumentuose reflektuoja intelektualinio elito ir įstatymų leidėjų sąmonę, jie nesutampa su K. Širvydo lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodyne pateikiamomis bendrinės kalbos prasmėmis. K. Širvydas teisinius terminus iš lenkų kalbos į lietuvių vertė pasinaudodamas lotynų kalba. Jo tikslas buvo fiksuoti plačiosios visuomenės kalbos sąvokas. Straipsnyje aptariama Europos šalims būdinga juridinių kategorijų semantinė raida, jų vartosena Lietuvos statutuose. Daroma išvada, jog Europos teisinis žodynas buvo pritaikytas vietos politinio bei socialinio gyvenimo sąlygoms. Lingvistinių šaltinių daugiakalbiškumas palengvina terminų prasmės nustatymą ir leidžia pastebėti pasirinktų kategorijų semantinę kaitą.

ENThe objective of the present research is to reconstruct the system of juridical terms in the language of 16th century Lithuanian legislation and then, to confront the textual realization of a pattern with the general social understanding of these particular terms, at the beginning of the 17th century in the Great Duchy of Lithua­nia. The prototypes of categories of establishing interpersonal relationships (LAW, GUILT, COURT, AUTHORITY) as well as the prototypes of categories of the classi­fication of a deed within interpersonal relations (LAW, DEBT, GUILT, HARM), researched in the context of a legislative act reflecting the awareness of legislators and the intellectual elite, are not adequate to the examples of the prototypes of categories certified by the Polish-Latin-Lithuanian dictionary according to the actual state of the common language. European juridical terms, taken on as a part of the Renaissance currents, were adopted to suit the local conditions of political and social life. Multilingualism of linguistic resources makes it considerably easier to identify the terms and to observe semantic reallocations of juridical terms in a given category. [text from author]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24332
Updated:
2021-03-06 15:53:24
Metrics:
Views: 11
Export: