Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje
Alternative Title:
Analysis of agricultural land area registration and its changes in Lithuania
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2014, t. 21, Nr. 4, p. 250-264
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalvotos teritorijos; Žemės fondo apskaita; Žemės naudmenos; Žemės naudmenos, žemės ūkio naudmenos, kalvotos teritorijos, žemės našumo balas, žemės naudmenų kartografavimas, žemės fondo apskaita; Žemės naudmenų kartografavimas; Žemės našumo balas; Žemės ūkio naudmenos; Agricultural land; Hilly territories; Land fund; Land mapping; Registration; Soil productivity inde; Soil productivity index, land mapping, land fund; Stock of land; Stock of land, agricultural land, hilly territories.
Keywords:
LT
Akcijos. Akcinės bendrovės. Akcijų biržos / Stoks. Stock market; Apskaita / Accounting; Kalvotos teritorijos; Žemės fondo apskaita; Žemės našumo balas; Žemės naudmenos; Žemės naudmenos, žemės ūkio naudmenos, kalvotos teritorijos, žemės našumo balas, žemės naudmenų kartografavimas, žemės fondo apskaita; Žemės naudmenų kartografavimas; Žemės ūkio naudmenos.
EN
Agricultural land; Land fund; Land mapping; Registration; Soil productivity inde; Soil productivity index, land mapping, land fund.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas žemės naudmenų apskaitos turinys ir jos vykdymo tvarka, analizuojami žemės ūkio naudmenų pokyčiai Lietuvoje ir šiuos pokyčius lemiantys veiksniai. Nustatyta priklausomybė tarp žemės panaudojimo žemės ūkio produkcijai auginti laipsnio ir žemės našumo bei vietovės reljefo. Išskirtos 23 kalvotų žemių savivaldybių teritorijos, kuriose dėl kalvoto-banguoto reljefo žemės naudojimo sąlygos yra prastesnės, santykinai daugiau nepanaudotų (nedeklaruotų) žemės ūkio naudmenų. Siekiant tiksliau nustatyti žemės ūkio naudmenų plotus, rekomenduojama panaudojant distancinius tyrimus rengti ir periodiškai atnaujinti kartografinę medžiagą su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir jos pagrindu vykdyti valstybinę žemės fondo apskaitą. Žemės informacinė sistema, apibūdinanti žemės ūkio paskirties žemės sklypų ūkines savybes, turėtų apimti ir žemės naudojimo žemėlapių rengimą, o kalvotose teritorijose – ir hipsometrinius žemėlapius. Ši kartografinė medžiaga ir žemės naudmenų apskaitos duomenys turėtų būti panaudojami tvarkant agrarines teritorijas ir planuojant žemės gerinimo darbus. Žemės ūkio naudmenų kartografavimas ir jų plotų tikslesnė apskaita labiausiai reikalinga kalvotose teritorijose bei urbanistinės plėtros arealuose. [Iš leidinio]

ENThis article studies land fund registration data and its implementation procedure. It analyses the changes of agricultural land in Lithuania and factors of influence towards these changes. Dependence between soil productivity, location relief and the rate of land use for agricultural production purposes was estimated. There are 23 hilly municipal territories which have poor conditions for land use because of its rolling, hilly relief, thus relatively there are more of unused (undeclared) agricultural land. In order to estimate agricultural land area more accurately, it is recommended to arrange and periodically renew mapping data with marked agriculture land outlines by implementing remote researches and then applying this data to the land fund registration. Land Information System, which holds the data of agricultural land parcel farming characteristics, should include mapping of land use and hypsometric maps of hilly territories. This mapping and land fund registration data should be used for agrarian territory management and land improvement planning. Agricultural land mapping and more accurate registration of its area are essential in hilly territories and urban development areas. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v21i4.3028
ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58181
Updated:
2018-12-17 13:52:11
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: